Hlavní partneři.
Pro zobrazení potřebujete plug-in. Můžete si jej stáhnout zde:
Download Flash Player.

P
Člen Evropského svazu parketářů
a podlahové techniky - EUFA P+F
 hod.

I mistr tesař se někdy utne


K sepsání našeho dalšího příběhu mne donutila situace, které jsem byl účasten v lednu letošního roku.

Byl jsem požádán jedním kolegou podlahářem o účast na předání podlahových ploch ve vile, které majitel nechce převzít, nebo vyžaduje výraznou slevu z ceny díla. Jednalo se o zkušeného a prověřeného podlaháře, který řemeslo ovládá a jeho díla byla vždy příkladná. Z tohoto důvodu jsem jeho žádosti vyhověl a v daném termínu se předání díla i zúčastnil.

Nebudu vás kolegové zatěžovat podrobným popisem realizace, o to v tomto případě nejde. Na co vás však chci upozornit je fakt, že majitel si k předání díla přizval svého právního zástupce a podlahové plochy přebíraly společně vkleče a s hlavou skloněnou těsně nad povrch nášlapné vrstvy hodnotili jejich vizuální stav.

Oba pány (majitele i jeho právního zástupce) udivilo, že si podlahář k předání díla přivedl znalce v oboru. S jejich velkým údivem se pak setkalo i tvrzení znalce, že podlahové plochy se vizuálně takovýmto způsobem nepřebírají. Reakcí právního zástupce majitele vily bylo tvrzení, že se znalec ve svém tvrzení jistě mílí a jako doklad vytáhl ze své kožené tašky zakoupené vydání ČSN 49 2120 ze které mu vítězoslavně citoval ze strany č.15 tu část ve které je napsáno, že hodnocení vzhledu se provádí vizuálně ve stoje (tj. z výšky asi 160 mm)….. . Samozřejmě na tuto situaci jsem byl připraven a panu právnímu zástupci jsem citoval příslušnou pasáž z ČSN 74 4505 v níž je napsáno, že podlahové plochy se přebírají vizuálně z výšky cca 1600 mm …… . Po pravdě řečeno, mi dalo dost práce přesvědčit oba pány ( majitele i jeho právního zástupce ), že se mýlí a v ČSN 49 2120 se jedná o překlep s jednou chybějící nulou. Podlahové plochy později byly normálně předány majiteli bez zvláštních připomínek a začaly sloužit svému účelu.

Co z toho pro nás kolegové podlaháři vyvstává za poučení? Jste-li přesvědčeni o tom, že vaše dílo je v pořádku a postup je řádně veden a zaznamenáván, nedejte se a trvejte ne svém.

Otázkou však zůstává co s překlepem v příslušné ČSN. Za dobu co je tato norma v platnosti (září 2012) se mi něco podobného stalo již počtvrté. Já si s tímto stavem poradím, ale co normální podlaháři?

Na tento stav (nedostatek) jsem upozor?oval již době vzniku této normy a dodnes se nestalo nic. Zřejmě to nikoho nezajímá nebo je to všem jedno. Nebo se snad jedná o průkopnickou novinku ze které by tudíž vyplývalo, že podlaháři polezou po podlahách jako pejsci? To by pak třeba znamenalo pořídit si do firem nového člena týmu – psa a nejspíše asi jezevčíka, ten je totiž dosti tvrdohlavý na to aby prosadil svou a má ty požadované parametry dle ČSN 49 2120 – tj. posuzování vestoje v výšky asi 160 mm. Musel by však projít speciálním výcvikem a dost možná, že by se náklady na tento výcvik daly odečíst i s daní.

Ale konec legrace – Norma je normou, takovým malým zákonem a v každém případě by v ní neměly být žádné chyby.

?emeslu zdar

Pavel Drápalík

Majitel podlahářské firmy a znalec v oboru dřevozpracování

copyright © 2006 - Cech parketářů a podlahové techniky České Republiky | design © 2006 - dogfish.cz