Hlavní partneři.
Pro zobrazení potřebujete plug-in. Můžete si jej stáhnout zde:
Download Flash Player.

P
Člen Evropského svazu parketářů
a podlahové techniky - EUFA P+F
 hod.

11. Mistrovství Evropy parketářů – Bolzano 2016


Jsou tomu již dva roky, co mohli být naši parketáři svědky klání našich nastávajících mladých kolegů s jejich vrstevníky z celé Evropy na Mistrovství Evropy v pokládce parket, které se konalo v Českých Budějovicích. To letošní, v pořadí již 11. se konalo začátkem března v severoitalském Bolzanu a bylo opět důstojnou přehlídkou řemeslného umu nejlepších parketářů – juniorů z celé Evropy. Soutěže se zúčastnili zástupci z domácí Itálie, Rakouska, Německa, Česka, Polska, Rumunska, nově i z Ukrajiny a pozorovatelé z Běloruska.

Naši mladí parketáři se těchto soutěží zúčast?ují pravidelně již od roku 2004. Tyto soutěže mají již dlouhodobě ustálená svá pravidla, která jsou respektována všemi účastníky bez rozdílu. Každá země může soutěž obsadit dvěma zástupci, kteří soutěží samostatně. Jejich úkolem je co nejpřesněji vyrobit, dle dodaného výkresu, parketový vzor včetně jeho povrchové úpravy a to vše v časovém limitu. Součástí hodnocení není jenom vlastní výrobek v podobě hotové parkety, ale hodnocena je již vlastní příprava v podobě kusovníku, postupu práce, pořádku na pracovišti a velký důraz je kladen na bezpečnost práce a používání ochranných pomůcek.

Vlastní soutěž je rozdělena do tří dnů. Po příjezdu jsou účastníci nejprve ubytováni a poté následuje již seznámení s pravidly soutěže a s bezpečností práce na dřevoobráběcích strojích. V podvečer prvního dne jsou soutěžící dále seznámeni s prostorem soutěže a je jim rozdána i výkresová dokumentace.

Vlastní soutěž začíná již od časných ranních hodin druhého dne a s přestávkou na oběd trvá cca 8 až 9 hodin. Za tuto dobu musí soutěžící zcela samostatně z dodaného materiálu nařezat požadovaný tvar parkety a v tomtéž dni ji i nalepit na podkladovou desku. Po celou dobu jsou soutěžící hodnoceni týmem rozhodčích, kterým neunikne téměř žádný prohřešek proti pravidlům. Stane-li se již, že soutěžící provede špatný řez a materiál tím zničí, přihlásí se a dostane materiál náhradní (nový). To však již znamená ztrátu několika cenných bodů, jejichž hodnota může mít vliv na celkové umístění soutěžícího. Zde rozhodně platí přísloví ,, dvakrát měř a jednou řež´´. ?ezy musí být provedeny přesně, aby vlastní sesazení dílků parkety bylo pokud možno beze spár. Parketa se totiž netmelí, aby vynikla přesnost provedení. Odpoledne druhého dne je již k poznání, jak na tom jednotliví účastníci jsou a kdo má šanci porvat se o mistrovský titul.

Dopoledne třetího dne soutěžící provádějí výbrus parketové plochy a olejování povrchu. Jedná se, pro mnohé, již o rutinní práci, která však, při troše nervozity soutěžícího, může ledacos pokazit. V poledne třetího dne jsou dokončené práce anonymně očíslovány a předloženy týmu rozhodčích, kteří provedou vyhodnocení všech prací a určí i pořadí.

Evropským šampionem se tentokrát stal italský soutěžící Lukas Tribus. Druhé místo obsadil německý Johannes Egger a místo třetí opět italský Georg Rottensteiner.

A co naši? Jak se umístili oni? Rozhodně nezklamali, své práce dokončili včas a v požadované kvalitě. Jejich umístění bylo opět ve středu startovního pole. Ze všech sil se snažili odvést své dílo v co nejlepší kvalitě a k vytoužené bedně jim zbýval jen krůček. Svou úlohu zde zřejmě opět sehrála nezkušenost z velkých soutěží, snad i tréma, ale tím největším důvodem se jednoznačně jeví jejich krátkodobá specializovaná příprava parketářská. Naši zástupci se zde utkali s těmi nejlepšími soutěžícími ze specializovaných škol, ve kterých je kladen důraz především na přesnou pokládku parket. Ale této problematice se budeme věnovat v některém z příštích článků.

Nyní mi dovolte, abych představil ty naše statečné mladé řemeslníky, kteří se nezalekli a svou prací důstojně reprezentovali naše parketářské řemeslo. Byli jimi Dominik Koďousek ze Středního odborného učiliště nábytkářského Liberec – Kateřinky a tím druhým byl Valerij Kvačov ze Střední školy technické Praha – Zelený pruh.

Velké poděkování však patří i těm, kteří nám celou přípravu na toto mistrovství pomohli zrealizovat. Především řediteli SŠT Praha - Zelený pruh, panu Ing. Drahoslavu Matonohovi, který se myšlenkou tohoto způsobu soutěže budoucích mladých řemeslníků doslova nadchl a poskytl prostředky i prostory k přípravě soutěžících. Poděkování patří i mistrům odborného výcviku pánům Martinu Klajnovi a Františku Šimonovskému ( oba z SŠT Praha – Zelený pruh ) a Václavu Kulhánkovi ( SOU nábytkářské – Liberec – Kateřinky ), za příkladný přístup v řemeslné přípravě soutěžících.

Velké poděkování je však třeba vyslovit i neúnavnému organizátorovi těchto soutěží a našemu zástupci v Evropském svazu ( EUFA ) panu ing. Jiřímu Dvořákovi, za příkladnou organizaci nejen přípravy závodníků, ale i propagaci těchto soutěží u našich sponzorů a partnerů. Bez jejich podpory by se tato příprava mohla uskutečnit jen těžko. Jedná se o firmy Mafell, Flex, Deva, Uzin, pivovar Svijany.

11. Mistrovství Evropy parketářů skončilo. To další 12. by se mělo konat ve Švédsku nebo v Bělorusku. Nám nezbývá nic víc než naši účast na soutěži vyhodnotit, poučit se a co nejdříve se pustit do přípravy dalších soutěží.

Pavel Drápalík

Předseda Cechu parketářů a podlahové techniky ČR

copyright © 2006 - Cech parketářů a podlahové techniky České Republiky | design © 2006 - dogfish.cz