Hlavní partneři.
Pro zobrazení potřebujete plug-in. Můžete si jej stáhnout zde:
Download Flash Player.

P
Člen Evropského svazu parketářů
a podlahové techniky - EUFA P+F
 hod.

Setkání s novými členy cechu


Návrat k tradicím a k úctě ke kvalitnímu řemeslu je motivací cechu. Tradici řemesel lze nejlépe ocenit na místech, jakými jsou například zámek Jemniště, kde se 20.2.2015 konalo setkání s novými členy Cechu parketářů a podlahové techniky ČR, spojené se slavnostním předáním Cechovních listů.

Po prohlídce zámku, která byla z hlediska řemeslného pro členy cechu velmi inspirující se všichni účastníci setkání odebrali do reprezentačních prostor, kde byli z úst předsedy cechu Pavla Drápalíka přivítáni a seznámeni s historií i cíli cechu do budoucna.

Slavnostní slib přednesl zástupce rakouské firmy MAFI v ČR Ota Votoček, shodou okolností jeden ze zakládajících členů cechu.

Svůj slib ,, Zavazuji se, že jako člen cechu budu vykonávat své podlahářské řemeslo s profesní ctí a v duch vzájemnosti ´´, potvrdil každý z nových členů na cechovní meč. Cechovní list předal novým členům Ivan Dobiáš, který rovněž patří k týmu, který organizaci od počátku budoval.

Na závěr pak přišla ta správná tečka v podobě kachny na medu a bažantu na smetaně, protože i pro řemeslo platí, že láska k němu prochází žaludkem.

Po dobrém obědě byla ta vhodná chvíle na společnou debatu o problémech podnikání a způsobech jak je řešit. Všichni se shodli, že v týmu se vše řeší mnohem rychleji, snadněji a hlavně se mezi cechaři za dobrou radu a zkušenost nemusí nic platit. Pocit, že mám za sebou parťáka, se kterým se mohu poradit nebo jej požádat o pomoc, je i v dnešní době moc důležitý.

copyright © 2006 - Cech parketářů a podlahové techniky České Republiky | design © 2006 - dogfish.cz