Hlavní partneři.
Pro zobrazení potřebujete plug-in. Můžete si jej stáhnout zde:
Download Flash Player.

P
Člen Evropského svazu parketářů
a podlahové techniky - EUFA P+F
 hod.

Otevření školní dílny pro podlaháře


Nová specializovaná dílna pro podlaháře – parketáře byla otevřena dne 27.11.2014 na Střední technické škole v Praze Na zeleném pruhu. Událost to byla slavnostní a mimořádná, jedná se totiž o učebnu na špičkové evropské úrovni. Kompletní dodávku materiálu na stavební úpravy zajistila firma RIGIPS ČR na své náklady a práci zajišťovali žáci školy pod vedením mistrů odborného výcviku.

Vybavení škola zajišťovala dlouhodobě v předstihu s podporou řady firem. Mejvýznamějším partnerem se stala firma MAFELL, která škole zapůjčila vybavení za 450 tisíc Kč bezplatně na dobu dvou let. Pozadu nezůstal ani cech parketářů a podlahové techniky ČR, který škole dlouhodobě zapůjčil pásovou brusku HUMMEL. Před vlastním předáním bruska prošla důkladnou repasí, kterou provedla firma SUPELLEX, rovněž na vlastní náklady. A právě tento přístup je mimořádný a patří za něj dík všem.

Význam akce potvrdila účast řady hostů. Otevření učebny se kromě vedení školy a učitelského sboru zastoupeného ředitelem ing. D. Matonohou, zúčastnil i náměstek ministra školství pan Mgr. Jaroslav Fidrmuc a za vedení cechu ing. Jiří Dvořák, Pavel Drápalík a Ota Votoček. Za sponzory se akce zúčastnil ředitel firmy MAFELL pro ČR pan Ing. J. Odvárka, zástupce firmy SUPELLEX pan ing. V. Brož a další hosté. Všichni měli možnost si prostory pro praktickou výuku prohlédnout.

Je nutno podotknout, že za posledních pár let udělala škola velký skok vpřed jak v úpravě prostor pro výuku, tak i ve vybavení. Pevně věříme, že tato snaha přivede do školy mladé studenty, na které již netrpělivě čeká celá řada firem.

copyright © 2006 - Cech parketářů a podlahové techniky České Republiky | design © 2006 - dogfish.cz