Hlavní partneři.
Pro zobrazení potřebujete plug-in. Můžete si jej stáhnout zde:
Download Flash Player.

P
Člen Evropského svazu parketářů
a podlahové techniky - EUFA P+F
 hod.

KVALITA SOUVISÍ I S ŘÍZENÍM JAKOSTI V KAŽDÉ FIRMĚ


Kredit firmy vychází především se znalostmi a dovednostmi svých pracovníků.

Ti, co realizují přímo podlahy, jsou v první linii. Tak jako v boji je to nejtěžší postavení. Většina z nás, kteří byli na vojně, však ví, že je nezbytný i týl. A to je právě toto zázemí. Příprava a řízení zakázky je nezbytností pro úspěšnou realizaci zakázek u každé firmy. Firma zrovna nemusí mít ISO, ale měla by mít zavedeny určité standardy řízení. Pro činností uvádíme přehled činností pro zakázky.

PRŮBĚH ZAKZKY

(datum - činnost - zajišťuje - poznámky)

_______ - poptávka - O - _______

_______ - konzultace zadání - O,P,D - projekt

_______ - prohlídka staveniště - O,D - zaměření

_______ - nabídka - D - SIC

_______ - smlouva - D,O - ESÿ I.díl

_______ - objednávka materiálu - O - _______

_______ - převzetí staveniště - D,O - MD protokol

_______ - dodávka materiálu - D - _______

_______ - zahájení prací - D - MD zápis

_______ - dílčí plnění - D - MD denní zápisy

_______ - záloha č.2 - O - _______

_______ - dokončení prací - D,O,TDI - MD předávací protokol

_______ - závěrečná faktura - D - _______

_______ - úhrada - O - _______

_______ - vyhodnocení zakázky - D - _______

O – objednatel

D – dodavatel

P – projektant

TDI – technický dozor investora

SIC – Sborník informativních cen podlahářských prací a materiálů

ESÿ – Encyklopedie stavebních řemesel

MD - Montážní deník

copyright © 2006 - Cech parketářů a podlahové techniky České Republiky | design © 2006 - dogfish.cz