Hlavní partneři.
Pro zobrazení potřebujete plug-in. Můžete si jej stáhnout zde:
Download Flash Player.

P
Člen Evropského svazu parketářů
a podlahové techniky - EUFA P+F
 hod.

PLNÍTE SVÉ ZÁKONNÉ POVINNOSTI?


Při realizaci každé zakázky jste povinni vést písemné záznamy o průběhu zakázky. Kdy, kdo, co a jak provádí. K tomu lze využít jak Stavebního deníku

(běžně k dostání v papírnictví) nebo Montážního deníku speciálně upraveného pro obor podlahy, dlažby a obklady.

Jsou v něm uvedeny nezbytné protokoly na převzetí staveniště a předání díla.

Pozor: V nově upravené harmonizované normě ČSN 74 45 05 Podlahy - společná ustanovení je stanovena povinnost přejímky staveniště! Montážní deník je navíc doplněn o další důležité informace.

Vydává a distribuuje:

D.I.E.C. s.r.o. „ Partner Cechu parketářů „

28.října 25

466 01 Jablonec nad Nisou

Mob: 603 509 986

e-mail: info@diec.cz

www.diec.cz

Při řešení sporů s objednatelem Vaší zakázky jste bez těchto dokumentů jako

„nazí v trní„ - nepodceÿujte nezbytné papírování!

copyright © 2006 - Cech parketářů a podlahové techniky České Republiky | design © 2006 - dogfish.cz