Hlavní partneři.
Pro zobrazení potřebujete plug-in. Můžete si jej stáhnout zde:
Download Flash Player.

P
Člen Evropského svazu parketářů
a podlahové techniky - EUFA P+F
 hod.

LEGISLATIVA ZAK?ZEK „ aneb nezbytně nutné papírování „


Jedním z velmi častých problémů při realizaci zakázek je neúplná a občas i žádná dokumentace o realizaci díla. To při jakémkoliv sporu mezi objednatelem a dodavatelem prací - např. při placení, staví dodavatele do pozice „ Obětního beránka“.

Ztráta „paměti“ co bylo předem pouze ústně dohodnuto, je velice častá. A proto, co je psáno, to je dáno.

Co je třeba dokumentovat:

1. Smlouvu o provedení díla

– jednoduchá, jasná a oboustranně vyvážená.

2. Protokol o technických podmínkách staveniště

– mikroklimatické podmínky vlhkosti a teploty konstrukcí

– technický stav podkladu

– podmínky organizace výstavby

3. Montážní deník

– denní záznamy provedených prací

– seznam pracovníků

– dovoz materiálu, množství, jakost

– veškerá ujednání s objednavatelem, projektantem, dozorem

4. Protokol o převzetí dohodnutého díla

–podpis – vždy statutární zástupce nebo jím pověřený pracovník, u soukromníka majitel.

Podrobné informace viz na: http://www.diec.cz

copyright © 2006 - Cech parketářů a podlahové techniky České Republiky | design © 2006 - dogfish.cz