Hlavní partneři.
Pro zobrazení potřebujete plug-in. Můžete si jej stáhnout zde:
Download Flash Player.

P
Člen Evropského svazu parketářů
a podlahové techniky - EUFA P+F
 hod.

Členové našeho Cechu získali v Evropském svazu parketářů a podlahové techniky významné funkce


Při příležitosti konání Mistrovství Evropy v pokládce parket v německém Neustadt an der Aisch se konalo zatím největší zasedání Evropského svazu pro podporu vzdělávání v parketářském řemesle a podlahové technice. Tento Svaz byl založen v lo�ském roce se sídlem v německém městě Bamberg a v současné době má 19 členských zemí, a to:

Německo, Belgie, Estonsko, Francie, Finsko, Norsko, Velká Británie, Itálie, Irsko, Chorvatsko, Lotyšsko, Litva, Nizozemí, Rakousko, Polsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko a Česká republika.

Toto zasedání se konalo v předvečer evropské soutěže a protáhlo se do pozdních nočních hodin. Předseda Evropského svazu pan Heinz Brehm z Německa seznámil přítomné s činností svazu od poslední schůzky, která se konala v lednu 2006 při příležitosti hannoverského veletrhu DOMOTEX. Dále přednesl zprávu o hospodaření Evropského svazu, jeho výdajích a příjmech, o stavu členských příspěvků a finančních sponzorů.

Dalším důležitým bodem byla volba orgánů Evropského svazu, a to v souladu se zakládajícími stanovami. Nás může těšit, že do funkce sekretáře tohoto Evropského svazu byl zvolen člen a tajemník našeho Cechu ing. Luboš Krška, a to především díky své dlouhodobé vysoké aktivitě v Evropském svazu a nadprůměrné jazykové vybavenosti. Volby byly provedeny přímým hlasováním přítomných členů a jejich výsledek je tedy tento:

předseda – Heinz Brehm, Německo

1. místopředseda – Hanspeter Lugstein, Rakousko

2. místopředseda – Daan Speetjens, Nizozemí

sekretář – ing. Luboš Krška, Česká republika

V neposlední řadě byl na tomto zasedání schválen plán práce a cíle, které Evropský svaz sleduje.

Cíle Evropského svazu jsou:

- podpora zájmů evropských podlahářů v nejširším slova smyslu, tj. kvalita práce, bezpečnost a zdraví při práci, aspekty ochrany životního prostředí, školení a odborné vzdělávání, přístup k informacím a rozvoj znalostí

- výměna zkušeností v oblasti řemesla, vzdělávání, nových výrobků, technologií, nářadí apod.

- vytváření a upev�ování kontaktů mezi učni, školami, lektory a svazy

- zprostředkování odborných jazykových znalostí a dovedností, výměna uč�ů a tím vytváření lepšího uplatnění na evropském pracovním trhu.

- rozvoj a zavádění opatření a norem, na kterých se dohodly Evropská unie, jednotlivé vlády, úřady, evropské svazy, odbory, dodavatelé a velkoobchodníci, vč. finančního lobbingu

- závěrečné vzdělávací zkoušky, vydávání certifikátů kvality apod.

- pořádání evropských soutěží

- jednotná tvorba cen, standardizace kvality práce, vytváření jednotných dokumentů, potřebných ke zdárnému průběhu prací ( smlouvy, předávací protokoly, reklamační řízení, standardy kvality práce apod. )

Toto zasedání Evropského svazu opět ukázalo, že náš Cech se vydal správnou cestou, cestou podpory vzdělávání, kvality práce, nových technologií a výrobků, a také cestou budování dobrých vzájemných vztahů s podlaháři ostatních evropských zemí.

copyright © 2006 - Cech parketářů a podlahové techniky České Republiky | design © 2006 - dogfish.cz