Hlavní partneři.
Pro zobrazení potřebujete plug-in. Můžete si jej stáhnout zde:
Download Flash Player.

P
Člen Evropského svazu parketářů
a podlahové techniky - EUFA P+F
 hod.

Seminář o normách


Dne 19. října 2006 uspořádal Český normalizační institut ( dále jen ČNI ) seminář o tvorbě, významu, smyslu a dostupnosti norem. Za náš Cech se tohoto semináře zúčastnil pan Ladislav Horák, člen revizní komise.

Přednášejícím byl např. ing. Otakar Kunc, Csc, ředitel ČNI, který přítomné seznámil se smyslem norem v prostředí tržní ekonomiky v České republice a Evrovpské unii, a to zejména s důrazem na střední a malé podnikatele. Dále za ČNI vystoupili např. ing. Přemysl Berounský, ing. Ivana Nováková a ing. Zuzana Nejezchlebová, CSc. Za Hospodářskou komoru České republiky byl přítomen tajemník ing. Vladimír Šiška a za Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ( dále jen MPO ČR ) ing. Václav Polák, který ve své přednášce uvedl také to, že MPO ČR je připraveno pomoci každému podnikateli v případě, že se na tento státní orgán obrátí a o tuto pomoc požádá.

V průběhu celého dne vystoupila celá řada přednášejících, především z ČNI. Z pohledu potřeb našeho Cechu stojí za zmínku především samostatný blok přednášek, týkající se oblasti stavebnictví, a přednáška ing. Ludmily Kratochvílové z ČNI, která hovořila o problematice uplat?ování technických norem a přepisů pro stavby a stavební výrobky, dále přednáška ing. Jitky Víchové z MPO ČR, která se zaměřila na obecné požadavky na výstavbu dle platných předpisů a norem.

Účastníkům semináře byly předány informace o poskytování a nákupu příslušných norem, a dále důležité kontakty na ČNI a MPO ČR.

Z pohledu zakoupení příslušných norem byl účastníkům rovněž předán poukaz na 50-ti procentní slevu z původní ceny, přičemž tato sleva platí do 27. října t.r.

V každém případě tento seminář splnil svůj účel, a to především z hlediska získaných kontaktů a informací, kde případně příslušné normy zakoupit.

Informační centrum:

Biskupský dvůr 5

110 02 Praha 1

Tel.: 221 802 120

otevřeno: Po - Pá 9:00 – 16:00

Prodej norem:

České technické normy - tisk na počkání (kromě norem se specifickými prvky)

Vybrané odborné publikace

Seznamy platných norem ČSN (tištěné jednotlivé díly)

Sborníky norem DIN-Taschenbuch

Cenové skupiny norem a publikací ČNI platné od 1. 6. 2005

Cenové skupiny norem a publikací ČNI platné od 1. 12. 2006

Katalog produktů on-line

Studovna norem:

Informace o normách (platnost, změny, náhrady)

Prohlížení textů norem

Vyhledávání v databázích (ČSN, PERINORM)

Přístup k databázím ČNI

Cena:

Prohlížení jednotlivých norem 1 norma / 10,- Kč + DPH

Volný přístup do všech norem a databází na PC 15 min / 25,- Kč + DPH

Informační telefonní linka:

Tel.: 221 802 802

E-mail: info@cni.cz

Po – Pá 8:00 - 16:00

copyright © 2006 - Cech parketářů a podlahové techniky České Republiky | design © 2006 - dogfish.cz