Hlavní partneři.
Pro zobrazení potřebujete plug-in. Můžete si jej stáhnout zde:
Download Flash Player.

P
Člen Evropského svazu parketářů
a podlahové techniky - EUFA P+F
 hod.

Cech arena v Brně - navštivte nás, pavilon D, stánek 050


Ve dnech 17. – 21. dubna 2007 se konají již tradiční Stavební veletrhy na výstavišti v Brně, největší veletrh v tomto oboru ve střední Evropě.

Stejně jako v lo?ském roce se i náš Cech této významné akce zúčastní, a to pořádáním II. ročníku Mistrovství České republiky v podlahářských pracích, který bude zárove? kvalifikací na Mistrovství Evropy v pokládce parket v Salzburgu a Mistrovství světa družstev v podlahářských pracích v Hannoveru.

I proto je tato akce svým významem pro další rozvoj a profesionalizaci českého podlahářského řemesla nejen pro nás jedinečná a významná, a dovolujeme si Vás proto jako firmu na tuto akci velice zdvořile pozvat.

Soutěž a doprovodný program se bude konat v pavilonu D po celou dobu výstavy, soutěžit se bude v 3 členných týmech z celé republiky v oborech parkety, PVC ( linoleum), korek a koberce a bude doplněna o odborné besedy s našimi jednotlivými partnery, pokusem o ustavení jakéhosi (snad světového) rekordu v rychlosti pokládky laminátových podlah, závěrečným rautem spojeným s vyhlášením výsledků a celou řadou více či méně formálních setkání, které jistě pomohou navázat ještě těsnější sepětí mezi Vámi výrobci a dovozci na straně jedné, a námi, realizátory a nositeli kvality práce na straně druhé.

Rádi bychom také pozvali čelní představitele Evropských svazů, zástupce odborných škol, časopisů a dalších zainteresovaných, kterým české řemeslo není lhostejné.

Program II. Mistrovství České republiky v podlahářských pracích

úterý 17. 4. - 10.00 zahájení

13.00 – 17.00 úpravy povrchů, ukázky práce a materiálů

profesionálních firem

středa 18.4. - 10.00 - 17.00 soutěže

11.00

13.00 odborné besedy

15.00

v průběhu dne soutěž v rychlosti pokládky laminátových podlah

čtvrtek 19.4. - 10.00 – 17.00 soutěže

11.00

13.00 odborné besedy

15.00

18.30 – 20.30 raut v prostorách soutěžní plochy, vyhlášení

výsledků

pátek 20.4. - 11.00

13.00 odborné besedy

15.00

výstava soutěžních prací

sobota 21.4. - 9.00 – 17.00 výstava soutěžních prací, zakončení

Změna programu vyhrazena

copyright © 2006 - Cech parketářů a podlahové techniky České Republiky | design © 2006 - dogfish.cz