Hlavní partneři.
Pro zobrazení potřebujete plug-in. Můžete si jej stáhnout zde:
Download Flash Player.

P
Člen Evropského svazu parketářů
a podlahové techniky - EUFA P+F
 hod.

Problematika podlah v panelovém domě


Rekonstrukce a revitalizace panelových domů s sebou přináší i zásahy do podlah v jednotlivých bytech. Na rozdíl od rodinných domů mohou výrazně ovlivnit změny a výměny podlahovin i ostatní uživatele domu! Nejedná se pouze o problémy při realizaci, ale významně se můžou zhoršit technické parametry z hlediska akustiky.

Objasnění celé problematiky popisuje publikace Encyklopedie stavebních řemesel – Podlahy, která vyjde v průběhu tohoto roku.

Pro Vaši informaci přinášíme krátký výtah informací , jak postupovat a na co si případně dát pozor při renovaci podlah.

1. Nepodlehněte iluzi snadné výměny staré podlahoviny za plovoucí podlahu.

2. Před nákupem a vlastní realizací se nejprve poraďte s profesionály. Nejlépe s projektantem, realizační firmou či někým, kdo má realizaci již za sebou.

3. Výběr podlahovin je dnes mimořádně veliký. Klasické koberce, nové druhy a vzory PVC, přírodní LINOLEA, a samozřejmě již tradiční „plovoučky“. Ty mohou být s pochůznou vrstvou z laminátu, korku, dřeva ale i linolea. Masivní dřevěné podlahy tvoří samozřejmě nadstandard. Výběr podlahoviny má značný vliv na technické řešení a samozřejmě i na cenu.

4. Po výběru podlahoviny nastává realizace. Každá kvalitně provedená podlaha potřebuje pevný, rovný, suchý a čistý podklad.Ve většině případů se nevyhneme nutnosti vyrovnat podklad, a to nejlépe samonivelační stěrkou. Před její aplikací musíme očistit podklad od zbytků lepidel a nečistot. Pak musíme důkladně zatmelit veškeré spáry, neboť stěrka pronikne každou skulinou! Vytopit souseda vodou je problém, ale „ zalít „ ho stěrkou je už drahá záležitost. Současně musíme po obvodu nivelované plochy provést dilatační pásky na stěnách a všech pronikajících prvcích – trubkách apod. Poté teprve přichází provedení penetrace a vlastní stěrky.

Tyto práce doporučujeme raději přenechat profesionálům. Mají na to vybavení, zkušenosti a pomohou vám vybrat i vhodnou stěrku a řešit případně další technické problémy.

5. Pokud nahrazujeme původní PVC nebo koberce ( dříve nejrozšířenější ) jinou tvrdou podlahovinou – např. „ plovoučkovou „ nebo celomasivní dřevěnou podlahovinou, nesmíme zapomenout na změnu akustických podmínek.! Podcenění tohoto problému vede mnohdy až k soudním sporům se sousedy. Bez zvukové izolace nebo speciálního systému lepení můžete výrazně zhoršit akustiku domu! Také provedení soklových tvrdých lišt , přechodů a prahů je nutno věnovat pozornost! Tvrdé přikotvení bez separační vrstvy, ať izolací či pružným lepidlem, může způsobit velice nepříjemné zvuky u sousedů.

Závěrem několik konkrétních odpovědí na konkrétní dotazy.

1. Jaká je nejvhodnější podložka pod plovoucí podlahy?

Jako velice vhodná je například podložka z korku jak z hlediska životnosti tak akustiky. Je i řada dalších . Při výběru si porovnejte jejich zvukové parametry právě s korkem.Současně nejrozšířenější podložka pod plovoucí podlahy z 2-3 mm silného mirelonu v panelovém domě zvukově nevyhoví , pokud není přidána další zvuková izolace!

2. Je možné položit plovoucí podlahu přímo na koberec?

To nedoporučuji ze dvou důvodů. Z důvodů hygienických, kdy zmíněný starý koberec má již většinou „své“ za sebou a je plný nečistot. Za druhé – pokud se jedná o klasický panelový dům , nebude podklad rovný a podlaha se následně při užívání deformuje.

3. Co je míněno akustickými vlastnostmi podlah?

Akustika je fyzikální a technický obor zabývající se laicky řečeno vznikem, šířením a působením zvuku. U podlah se jedná o několik vlivů.

a) Šíření hluku při chůzi stropní konstrukcí. Zde se posuzuje tzv. kročejová neprůzvučnost. Ta je právě odvislá od zvukové izolace , která tlumí kročejový hluk.

b) Šíření hluku přes stěny , které mají téměř nulový vnitřní útlum a dobře vedou zvuk. Nejznámější je klasický hluk od příklepové vrtačky. Obdobný efekt mohou vytvořit obvodové tuhé lišty, které nejsou zvukově odděleny. Tento problém řeší např. systém lišt HOCO. Dilatace podlah u stěn je neodmyslitelnou nutností!

c) U plovoucích podlah při nevhodné podložce či nerovném podkladu hrozí vznik nepříjemných zvuků a rezonance.

4. Je možné pod masivní dřevěnou podlahu vložit podložku kvůli kročejovému útlumu?

V současné době je na trhu AcouBond systém od firmy Sika, který toto umož?uje. Je kombinací perforované podložky s použitím elastického lepidla pro přilepení dřevěných lamel, vlysů, parket a prken. Umož?uje tak řešit kročejový útlum i u tohoto druhu podlahoviny.

5. S kým se mohu poradit o výběru a provedení vhodné a kvalitní podlahy?

Nejvhodnější je konzultace a případná dohoda s profesionální firmou se zkušenostmi a dobrou referencí. Můžete ji najít např. v Cechu parketářů a podlahové techniky ČR na www.cechparketaru.cz

copyright © 2006 - Cech parketářů a podlahové techniky České Republiky | design © 2006 - dogfish.cz