Hlavní partneři.
Pro zobrazení potřebujete plug-in. Můžete si jej stáhnout zde:
Download Flash Player.

P
Člen Evropského svazu parketářů
a podlahové techniky - EUFA P+F
 hod.

Zasedání Evropského svazu v Salzburgu


Ve dnech 2. – 3. února 2007 se zúčastnili při příležitosti konání odborného veletrhu kreativního interiérového designu, zařízení a životního stylu CASA členové našeho Cechu zasedání Evropského svazu v rakouském Salzburgu.

Jednání se zúčastnili jednotlivé členské země Evropského svazu, zástupci partnerů, novináři a hosté.

Na programu jednání bylo

- schválení výsledků hospodaření v roce 2006

- návrh finančního a pracovního plánu na rok 2007

- zhodnocení Mistrovství Evropy v pokládce parket v roce 2006 v Německu

- změna názvu Svazu

- vytvoření odborných pracovních komisí

- informace o konání Mistrovství Evropy v pokládce parket v roce 2008 v Rakousku

Nejdůležitějším bodem jednání bylo vytvoření odborných pracovních evropských komisí, a to:

- komise pro odborné vzdělávání a školení

- komise pro standardizaci a normy

- komise pro informace o nových technologiích, výrobcích, novinkách, technických informacích apod.

- komise pro propagaci, spolupráci s odbornými časopisy, publicitu apod.

Nás může těšit, že zástupci našeho Cechu ing. Dvořák a ing. Krška byli jmenováni do komise pro evropskou standardizaci, normy, spolu s Belgií, Německem, Rakouskem a Polskem a dále do komise pro technické novinky, nové technologie a výrobky, a to spolu s Německem, Nizozemskem, Itálií a Slovinskem.

Toto jmenování členů našeho Cechu je dalším krokem k postupnému budování pozic na evropském podlahářském trhu, a je zárove? oceněním naší dosavadní práce, spolehlivosti a aktivit.

Součástí tohoto jednání bylo i Mistrovství Rakouska v podlahářských pracích a získat tak další poznatky a zkušenosti pro pořádání obdobných soutěží v České republice.

Na závěr jednání byl přijat návrh Polska na uspořádání Mistrovství Evropy v pokládce parket v roce 2010.

copyright © 2006 - Cech parketářů a podlahové techniky České Republiky | design © 2006 - dogfish.cz