Hlavní partneři.
Pro zobrazení potřebujete plug-in. Můžete si jej stáhnout zde:
Download Flash Player.

P
Člen Evropského svazu parketářů
a podlahové techniky - EUFA P+F
 hod.

P?EDSTAVUJEME NAŠE PARTNERY - Sika CZ, s.r.o.


www.sika.com

Sika je světový koncern, který má cca 80 výrobních a obchodních společností v 70 zemích na všech kontinentech a zaměstnává více než 10.500 pracovníků. Obrat koncernu v roce 2005 činil 2,9 miliardy CHF.

Sika je vedoucí světovou silou ve vývoji a výrobě zejména lepidel, tmelů, zesilování a ochraně nosných konstrukcí aktivní v oblasti speciálních chemických produktů, soustředěných do dvou hlavních oblastí: oblasti stavební chemie a průmyslových lepidel a tmelů.

Sika je nezávislá švýcarská společnost založená v Zurichu v roce 1910. Podrobné informace v číslech o koncernu Sika naleznete na adrese www.sika.com.

Historie firmy Sika CZ, s.r.o.

Začátek společnosti Sika se spojuje s projektem elektrifikace železničního tunelu sv. Gottharda. V roce 1910 založil pan Kaspar Winkler firmu, která využila příležitost ukázat svou jedinečnost na stavbě mezinárodního významu. Při těsnění tunelu bylo využito nového vodotěsné typu malty k zastavení průsaků vody. Tato významná reference pomohla firmě posílit svoji pověst výrobce vysoce kvalitních produktů. Postupem času se stávala firma vedoucím světovým dodavatelem speciálních produktů stavební chemie. V 80 letech se z výrobního programu vyčlenila dnes velmi významná součást - divize průmyslových lepidel a tmelů.

První aktivity u nás se datují do roku 1991, kdy vznikla v tehdejším Československu samostatná technická kancelář. Po rozdělení státu v roce 1993 vznikla v Brně společnost Sika CZ, s.r.o. V roce 1994 vzniklo pracoviště v Praze, v roce 1995 pak technické kanceláře v Karlových Varech, Pardubicích a Jindřichově Hradci, v roce 1997 pak v Lomnici nad Popelkou a Valašském Meziříčí. Firma Sika CZ, s.r.o. si brzy upevnila svoji pozici na trhu stavební chemie a průmyslových tmelů.

V roce 2006 oslaví firma Sika CZ, s.r.o. 13 let svého působení na trhu České republiky. V současné době zaměstnává firma Sika CZ 38 pracovníků a její roční obrat se pohybuje kolem 536 mil. Kč.

Vedení firmy Sika CZ sídlí v Brně. Centrální sklady jsou v Brně a Praze ?íčanech. Rostoucí poptávka po maximální dostupnosti materiálů vede k budování dalších prodejních míst např. v Plzni, Chomutově, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Ostravě, Jihlavě, Otrokovicích, Olomouci a jiných městech. V poslední době se výrobní sortiment firmy Sika zaměřuje i na výrobky určené pro drobné řemeslníky a stavebníky, takže se se speciálním sortimentem můžete stále častěji setkávat i v prodejnách stavebnin a specializovaných obchodech pro řemesla a domácí kutily.

Divize firmy Sika CZ a hlavní směry podnikání

DIVIZE Stavební chemie

Produkty a systémy:

přísady do malt a betonů,

stříkané betony

zalévání a kotvení

oprava a ochrana betonu

zesilování konstrukcí

elastické tmely a lepidla

ochrana oceli

průmyslové podlahy

elastické lepení a tmelení

ochrana proti vodě

nepřímý prodej

Hlavní oblasti:

dopravní infrastruktura

vodní hospodářství

energetika

výrobní průmysl

občanská výstavba

obchodní a průmyslové stavby

výroba betonových prefabrikátů

DIVIZE Průmyslová lepidla a tmely

Produkty a systémy:

elastické tmely a lepidla

podlahy pro průmyslová auta a lodě

výrobky pro automobilový průmysl

náhradní díly pro automobilový průmysl

Hlavní oblasti:

výroba dopravních prostředků

stavba lodí

průmyslová zařízení

DIVIZE Fólie

Produkty a systémy:

střešní fólie

technické fólie

příslušenství

Hlavní oblasti:

střechy

zolace spodní stavby proti zemní vlhkosti

izolace vodohospodářských staveb, mostů, tunelů, záchytných olejových van, nádrží na chemikálie

Sika - hlavní směry

tmelení

minimalizace prostupu vody, plynů, tepla a chladu mezi vnějším a vnitřním prostředím. Zvýšení funkčnosti vnitřního komfortu.

lepení

zajištění stálého a účinného spojení mezi různými materiály

tlumení

redukce nárazů v pevných i pohyblivých objektech. tlumení zvuku a hluku všech vlnových délek nosných konstrukcí a dutin

zesilování

zvyšuje únosnost nosných konstrukcí vystavených statickým i dynamickým silám.

ochrana

zvyšování životnosti nosných konstrukcí a ochrana prvků nových a renovovaných objektů.

Kontakty a struktura firmy

?editelství firmy: Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

624 00 Brno

tel.: 546 422 464

fax: 546 422 400

e-mail: sika@cz.sika.com

Zákaznický servis

Zákaznický servis fax:

Objednávky:

Objednávky - fax:

Fakturace:

Technické oddělení:

Divize Stavební chemie:

Divize Prům. tmely a lepidla:

Divize Hydroizolační fólie:

546 422 464, 425

546 422 400

546 422 415, 430

546 422 499

546 422 416

546 422 424, 413

546 422 419

546 422 421, 23

602 292 457, 606 761 544

Pracoviště Praha - ?íčany:

Voděradská 1853

251 01 ?íčany

tel.: 323 619 032, 036

fax: 323 619 030

Sklad Brno

Bystrcká 36, 624 00 Brno

tel.: 546 422 497, 546 422 464

fax: 546 422 498

mobil: 724 364 976

provozní doba: Po-Pá : 7-12 13-16

Sklad Praha Voděradská 1853, 251 01 ?íčany

tel.: 323 619 032, 323 619 036

fax: 323 619 030

mobil: 602 299 620 724 578 516

provozní doba: Po-Pá : 7-12 13-16

copyright © 2006 - Cech parketářů a podlahové techniky České Republiky | design © 2006 - dogfish.cz