Hlavní partneři.
Pro zobrazení potřebujete plug-in. Můžete si jej stáhnout zde:
Download Flash Player.

P
Člen Evropského svazu parketářů
a podlahové techniky - EUFA P+F
 hod.

Časopis Interier - aktuální číslo 4/2006


V časopise Interiér 4/2006 najdete:

Proměny unikátního Škodova paláce, str. 2

Po rozsáhlé rekonstrukci se Škodův palác v Jungmannově ulici v Praze 1 proměnil v nový moderní a vzdušný úřad, který dosahuje standardů běžných v zemích Evropské unie. Vedle ideální polohy v centru města spl?uje toto nové sídlo pražského magistrátu všechna technická kritéria, která si vedení radnice kladlo. Objekt s rozlohou 29 tisíc m2 disponuje například bezbariérovým přístupem a soustavou osmi výtahů a dvou páternosterů.

Autor: Mgr. Anna Prokopová

Bezbariérové propojení lázní, str. 6

Cílem revitalizace Láze?ského areálu Morava – Alexandria v Luhačovicích, která začne na základě projektu společnosti Helika na jaře 2007, bude především nahrazení nevyhovujícího ubytování Morava II a Alexandria II novými objekty, zhodnocení prostoru před hotelem Morava, soustředění služeb a energetického zázemí pro areál do jednoho centra a umístění balneologických provozů do terasovitě uspořádaného objektu zapuštěného do svahu za hotelem Morava.

Autor: (rok)

Prvá lastovička Seniorville Jablonové, str. 9

Seniorville je sieť súkromných zariadení pre seniorov, ktorá prináša na Slovensko vyšší štandard sociálnych služieb. Ľuďom v dôchodkovom veku ponúka kvalitnú sociálnu a zdravotnú starostlivosť prostredníctvom profesionálneho personálu, ktorý berie ohľad na ich osobné potreby a požiadavky. Sieť týchto zariadení sa buduje po celom Slovensku a má snahu sa priblížiť k svojim klientom čo najbližšie.

Autor: (rok)

Weberovci: „menej je viac“, str. 10

Rozhovor s architekty slovenského původu Marií Adou a Marianem Weberovými, žijícími a pracujícími už více než třicet let ve Švýcarsku, kteří na svůj původ nezapomněli a po roce 1989 přenesli část své tvorby také na Slovensko.

Autor: MgA. Leona Cahlíková

Kostol ako biela kocka, str. 12

Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie vo Vígľaši architektov Ady Márie a Mariana Weberových je ukázkou výnimočně zvládnutého urbanistického a architektonického riešenia modernej sakrálnej stavby v náročnom teréne.

Pôdorys rímskokatolického kostola vo Vígľaši je tradičný bazilikálny obdĺžnik, obohatený na severnej strane polkruhovou apsidou. V nej sa nachádza, od hluku cestnej premávky chránený oltárny priestor.

(red)

Interiér hospice v Chrudimi, str. 14

Vodítkem při navrhování interiéru hospice v Chrudimi byly nejen samotné principy hospicové péče, ale také snaha vytvořit pro klienty prostředí, které člověka neizoluje, ale poskytuje mu duchovní podporu, soukromí a podmínky pro důstojné bytí.

Projekt tohoto typu respektuje zásady bezbariérového provozu do posledního detailu a vytváří podmínky pro klienty s různým stupněm fyzického nebo mentálního omezení.

Autoři: Doc. arch. I. Šestáková a Ing. arch. O. Dvořák.

Trendem je boření mýtu velkých ústavů, str. 16

Bezbariérové řešení budov s vybavením pro handicapované občany je v dnešní době téma, o kterém se hovoří s velkou naléhavostí, přesto je v této oblasti u nás stále co dohánět. Spolupráce architektů Ireny Šestákové a Ondřeje Dvořáka se odehrává nejen na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Praze, kde společně vedou ateliér zaměřený na sociální stavby, ale také při práci na nejrůznějších projektech, zabývajících se především touto problematikou. Architektů jsme se zeptali na jejich společnou práci a názory.

Autor: MgA. Leona Cahlíková

Hledat způsob a ne důvod, str. 17

Otázka zvýšené péče o osoby s handicapem se u nás dostala do oblasti společenských věd teprve po roce 1989, což je proti západní Evropě poměrně pozdě. Dnes už se touto problematikou zabývá každá moderní společnost. Kvalita péče a budování zařízení pro nemocné je odrazem stádia společenského vývoje, vychází z možností dané společnosti, často odráží úrove? ekonomické prosperity.

Autor: Ing. arch. Irena Šestáková.

Vstup do objektu pošty bez bariér, str. 19

Absence bezbariérového vstupu do veřejně přístupných prostor pošty na Mostní ulici ve Vsetíně byla již delší dobu cílem kritiky veřejnosti i médií. Na základě objednávky investora – České pošty- byl zpracován projekt. Navržené úpravy jsou dočasné, neboť investor plánuje do budoucna rekonstrukci celého objektu, jejíž součástí bude i zajištění bezbariérového provozu.

Autor: Ing. Karol Žlebek

Nový areál nejen pro seniory, str. 20 Celý článek ZDE >>>

Celkem čtyřicet čtyři bytových jednotek zvláštního určení, z toho pět bezbariérových, se nachází v Domě s pečovatelskou službou (DPS) v lokalitě Praha-Dubeč. Novostavba vznikla v prostoru bývalého statku. V areálu se nachází rovněž rekonstruovaný Špejchar, který bude sloužit jako kulturní a společenské centrum nejen pro seniory. Tento objekt se v letošním ročníku soutěže Stavba roku dostal do užší nominace na titul.

(krz)

Neobvyklá nemocnice na břehu Temže, str. 23

Nemocnici, která se však nemocnici bude podobat pokud možno co nejméně, si přálo mít vedení trustu Guy a St. Thomas NHS, když se rozhodlo vybudovat zdravotnické zařízení nejen pro děti z Londýna a okolí, ale i ze zahraničí. Jejich představě vyhověli architekti z ateliéru Hopkins Architects, kteří na břehu Temže navrhli budovu ve směsici nejvyspělejší technologie a romantiky, veselou a účelnou zárove?.

Pod jednou střechou soustřeďuje většinu služeb, poskytovaných dětským pacientům v rámci sdružení nemocnic Guy a St. Thomas.

Autor: (krz)

Vila bez bariér a v souladu s přírodou, str. 26

Luxusní vila na břehu Rýna vznikla podle představ manželů Deysových, kteří si přáli moderní obydlí vhodné pro nezávislý život ve vysokém věku. Senior villa Deys přitom na první pohled nenapovídá, že se jedná o stavbu s dokonalým vybavením pro handicapovaného člověka.

Autor: (lc)

Dokonalejší stavění luxferových stěn, str. 29

Také letošní stavební veletrh For Arch v Praze-Let?anech byl již tradičně přehlídkou novinek v oblasti stavebních materiálů, postupů a technologií. Pozornost poutala rovněž prezentace tradičních luxfer v novém stavebním systému, který byl představen pod obchodní značkou Ezylay silikon systém. Luxfery jsou na našem trhu známé několik desítek let a jejich používání bylo rozšířené ve všech typech výstavby.

Autor: Pavel Velich

Odstra?ování bariér pro nevidomé a slabozraké, str. 30

Těžká vada zraku, popřípadě jeho úplná absence značně omezuje příjem informací potřebných k nejběžnějším činnostem člověka. To se týká i mobility – pohybu na ulici, v dopravě i v budovách. Konkrétní úpravy staveb a uživatelské vlastnosti jednotlivých technických opatření pak musí vycházet z faktu, že nevidomý člověk využívá k orientaci smysly zbývající, tedy hmat, sluch, ale také čich. Pro špatně vidícího musíme na potřebných místech pamatovat na dostatečně intenzivní, ale neosl?ující a rovnoměrné, osvětlení, dostatečně kontrastní rozdíly jasů, barev či obojího na správných místech, zvláště pokud jde o schodiště, velké prosklené přístupné plochy, informační a orientační nápisy a piktogramy, atd.

Autor: Mgr. Viktor Dudr, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR

Školka jako barevné spektrum, str. 32

Realizace moderní mateřské školy ve Španělsku je zdařilým příkladem nápadité a účelné sociální stavby s myšlenkou. Projekt vychází z psychologických poznatků, že prostředí, ve kterém dítě tráví čas, přispívá k rozvoji jeho komunikace, prostorové orientace a poznání. Stavba získala prestižní ocenění v mezinárodní soutěži Contractworld v kategorii Health and Care (léčebná a sociální zařízení).

Autor: (mar)

Divadlo Aréna noblesa a syrovost, str. 34

Komorní scéna Aréna je malá alternativní divadelní scéna v Ostravě. Návrh interiéru divadla, které je situováno do budovy nově opravené Městské knihovny v Ostravě vznikl na poslední chvíli jako změna stavby těsně před dokončením. Autory tohoto nevelkého, ale o to působivějšího projektu jsou MgA. Marcela Steinbachová a MgA. Rastislav Juhás. Komorní scéna Aréna v Ostravě byla letos mezi vybranými realizacemi v soutěži Český interiér 2006.

Autor: MgA. Marcela Steinbachová

Obnova České národní budovy, str. 36 Celý článek ZDE >>>

Rozsáhlá rekonstrukce historické České národní budovy (Bohemian National Hall) v New Yorku, kterou v novorenesančním stylu navrhl německý architekt William C. Frohne, vstupuje do poslední, třetí etapy prací. Více než sto let starý objekt v části Upper East Side na Manhattanu je jednou z posledních dochovaných původních českých staveb v New Yorku a významným symbolem působení Čechů v USA. V roce 1994 byla budova vyhlášena městskou památkou města New York. Závěrečná etapa rekonstrukce podle projektu architekta Milana Kvíze a Ateliéru M1 architekti zahrnuje dispoziční rozčlenění volných půdorysů příčkami, dokončovací práce, interiéry a vnitřní technické instalace.

Autor: Mgr. Anna Prokopová

Užité umění v centru pozornosti, str. 39

Designblok je akce představující průřez tím nejlepším, co v posledním roce na poli užitého umění vzniklo a co český trh nabízí. Letošní osmý ročník, který probíhal 2. – 8. října, byl důkazem úspěšnosti českých prodejců, zvyšujícího se zájmu veřejnosti o design a kvality českého školství v této oblasti. Součástí Designbloku, který nabídl množství jednotlivých prezentací prostřednictvím samostatných výstav v galeriích a prodejnách v různých částech Prahy, byl doprovodný program zaměřen na prezentaci mladého designu, novinek v této oblasti a jejich konfrontace v rámci středoevropského regionu.

Národní cena pro Wirelles lamp, str. 39

Na našich odborných školách studuje řada nesporných a zárove? pracovitých talentů, a proto je dobře, že se svými pracemi mohou prezentovat v mnoha pro ně určených soutěžích a výstavách. K prestižním patří soutěž Studentský design, jejíž 2. ročník připravily Design centrum České republiky a veletržní správa Terinvest.

Akustické obklady v atriu Nestlé, str. 40

Administrativní centrála Nestlé pro Českou republiku a Slovensko v Praze – Modřanech bude součástí multifunkčního komplexu, zahrnujícího v budoucnu také byty a prostory pro kanceláře. Budova centrály, realizovaná podle návrhu Ing. arch. Martina Kotíka, má půdorys ve tvaru písmena U. Jejímu vnitřnímu prostoru dominuje unikátní prosklené atrium, které je navrženo jako reprezentační a relaxační část celé stavby.

Autor: Ing. Luboš Vondra, 3D H. Interiér

?trium ako súčasť vetrania budov, str. 42 Celý článek ZDE >>>

Mnohé realizované budovy s átriami potvrdzujú význam átria nielen ako komunikačného a spoločenského priestoru, ale tiež jeho uplatnenie vo vetracích konceptoch budovy. Pri zakomponovaní do systému vetrania budovy sa átrium podiela na znižovaní priamych energetických strát vetraním a v niektorých prípadoch umožnením vynechania klimatizačných a vzduchotechnických zariadení.

Autor: Ing. arch. Eva Vojteková, FA STU Bratislava

Odéry z materiálov sú znečisťujúcim prvkom, str. 46

Voľbou stavebných materiálov a najmä povrchových úprav stavebných konštrukcií je možné významne ovplyvniť celkový pocit komfortu, úrove? hygieny a environmentálnu bezpečnosť prostredia v budovách. Častým problémom kvality vzduchu v budovách je znečistenie architektonického prostredia óderovými látkami.

Autor: Ing. Martina Bučáková, Prof. Ing. Ingrid Šenitková, PhD., TU Košice

Ovliv?ování mikroklimatu v historických objektech, str. 48

Komplexní ochrana historicky cenných objektů, především jejich interiérů může být velmi složitá záležitost, protože právě v případě historických budov se provozovatel obvykle setkává se specifickým chováním jejich mikroklimatu. Hlavním úkolem ochranných opatření je v těchto případech ovliv?ování tepelně-vlhkostních charakteristik vzduchu v interiérech.

Autor: Ing. Oto Sládek, Alena Chytrá

Nová kogenerační jednotka, str. 49

Novým produktem z oblasti mikrokogenerace je kogenerační jednotka TEDOM Micro S8, která slouží k vysoce účinné výrobě elektřiny a tepla. Uplatní se všude tam, kde je potřeba teplo nebo teplá užitková voda po celý rok a zárove? se odebírá větší množství elektřiny.

Zadání je kompromis, který respektuji, str. 50

Sochař Jiří Španihel je předním průmyslovým designérem, který za svou tvorbu získal řadu ocenění. Svými projekty zdůraz?uje funkčnost, jedinečnost a uživatelský komfort designu. Podílí se na dynamice rozvoje spolupracujících firem a humanizaci jejich výrobků. Hovořili jsme s ním o jeho tvorbě, tématech a přístupech.

Autor: MgA. Leona Cahlíková

Přírodní kámen v pojetí Claudia Silvestriniho, str. 52

Netradiční obchody módního návrháře Giorgia Armaniho vloni získaly prestižní cenu Mezinárodní architektonické soutěže International Stone Architecture Award 2005. Tato soutěž (bienále) je již tradičně pořádána u příležitosti mezinárodního veletrhu mramoru a přírodního kamene Marmomacc v italské Veroně, jehož poslední ročník se konal 5. - 8. 10. 2006. Londýnský obchod s prodejní plochou větší než 100 m2 je největším z dvaceti Armaniho poboček a nese rukopis designéra minimalisty Claudia Silvestrina. Autor: Eva Suchomelová

Vzhled obkladu neovliv?uje jen keramika str. 54

I ty nejkrásnější obklady a dlažby ztrácejí svůj půvab, když nedostatečně drží nebo jsou nekvalitně spárovány. Výzkum akciové společnosti Lasselsberger prokázal, že v 85 procentech podobných případů byla zvolena nevhodná kombinace keramiky, lepidla a spárovací hmoty.

Verona: Abitare il Tempo 2006, str. 55

Mezinárodní veletrh interiérového návrhářství, bytových dopl?ků a nábytku Abitare il Tempo v italské Veroně představil koncem září 2006 nejnovější trendy v designu. Veletrhu se zúčastnilo více než 650 vystavovatelů. Cenu veletrhu si tento rok odnesl Ingo Maurer, tvůrce mnoha originálních a kvalitních lamp, jehož díla najdeme například v operním domě v Tel Avivu, v mnichovském metru či na letišti v Torontu.

Autor: Tereza Doležalová

Osvětlování kancelářských prostor, str. 58

V současnosti již není problémem dosáhnout vysokého stupně osvětlení prostor. Problém kvantity tak ustupuje do pozadí a nastupuje kvalita osvětlování. Ta se postupně zvyšovala s rozvojem technických prostředků. Posledním hitem jsou LED diody, jejichž možnosti jsou neuvěřitelné (např. lze nastavit libovolnou barvu světla - chladnou pro práci, teplou pro oddech).

Autor: Ing. Tomáš Maixner, Siteco Lighting, s. r. o.

Nový trend v tepelných čerpadlech, str. 63

Společnost Daikin, jedna z nejsilnějších světových společností na poli klimatizací a tepelných čerpadel vzduch - vzduch, nyní vstupuje na trh s novým produktem Altherma – tepelným čerpadlem vzduch – voda. Tento výrobek je vysoce ekonomickou a ekologickou alternativou k tradičním způsobům vytápění a ohřevu vody. Systém Altherma těží z vlastích řešení, jakými jsou patentově chráněný „swing“ kompresor Daikin s vysokou účinností, invertorová regulace a ovládání s plovoucí nastavenou teplotou.

--------------------------------------------------------------------------------

© NAKLADATELSTVÍ MISE, s.r.o. 2006

copyright © 2006 - Cech parketářů a podlahové techniky České Republiky | design © 2006 - dogfish.cz