Hlavní partneři.
Pro zobrazení potřebujete plug-in. Můžete si jej stáhnout zde:
Download Flash Player.

P
Člen Evropského svazu parketářů
a podlahové techniky - EUFA P+F
 hod.

Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR


Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky – to je rychlá, efektivní a spravedlivá cesta k vymahatelnosti práva.

Podstatou možnosti řešení obchodních sporů je ošetření smluv a dodávkách zboží či služeb resp. obchodních podmínek tak, aby řešení případných majetkových sporů bylo vy?ato z pravomoci obecných soudů ( zdlouhavý a finančně náročný proces ) a bylo podřízeno arbitráži ( rozhodčímu řízení ) dle zákona č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, s výsledky uznávanými mezinárodně.

Obchodní smlouvy musí mít tzv. rozhodčí doložku, kterou je možno bez jakýchkoli nákladů včlenit do všech smluvních vztahů.

Tato rozhodčí doložka musí mít následující znění:

Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR podle jeho ?ádu a Pravidel jedním rozhodcem. ( u složitějších smluv doporučeno nahradit podle jeho ?ádu a Pravidel třemi rozhodci)

Strany si mohou sami určit rozhodce dle seznamu rozhodců, jednání se bude konat pouze na základě písemných podkladů bez konání ústního jednání.

Výhody řešení sporů pomocí Rozhodčího soudu:

- Jednoinstančnost – proti rozhodnutí se nelze odvolat

- Rychlost - otázka pouze několika týdnů

- Dobrá vykonatelnost v tuzemsku i zahraničí – rozhodčí nález nabývá účinku pravomocného soudního rozsudku a je tak řádným exekučním titulem

- Výběr rozhodců

- Rozumné náklady na vedení sporu

- Neveřejnost – jistota, že výsledky nebudou veřejně presentovány

Veškeré informace, odkazy a zajímavosti najdete na:

Kontaktní údaje:

Dlouhá 741/13

110 00 Praha-Staré Město

Telefon: +420 222 333 340

Fax: +420 222 333 341

E-mail: moravcova@arbcourt.cz

WWW: http://www.arbcourt.cz

Úřední hodiny:

Po - Čt 9:00 - 15:30 hod.

Pá 9:00 - 14:00 hod.

copyright © 2006 - Cech parketářů a podlahové techniky České Republiky | design © 2006 - dogfish.cz