Hlavní partneři.
Pro zobrazení potřebujete plug-in. Můžete si jej stáhnout zde:
Download Flash Player.

P
Člen Evropského svazu parketářů
a podlahové techniky - EUFA P+F
 hod.

Pracovní setkání představitelů Cechu s prezidentem Hospodářské komory České republiky Dr. Ing. Jaromírem Drábkem


Dne 4. srpna 2006 se po dlouhých přípravách uskutečnilo setkání představitelů našeho Cechu s prezidentem Hospodářské komory České republiky Dr. Ing. Jaromírem Drábkem. Pracovní setkání se uskutečnilo v Jablonci nad Nisou a zahájilo tak cestu vzájemné podpory a spolupráce, která se již začala napl?ovat účastí našeho Cechu na 2. komorovém jarmarku v červnu t.r., který pořádala právě Hospodářská komora České republiky a kterého se zúčastnila celá řada významných hostů.

Představitelé Cechu seznámili pana prezidenta s cíli, posláním a významem cechů jako takových a zárove? blíže nastínili možnosti vzáíjemné podpory a spolupráce tak, jako je tomu v zemích Evropské unie, a to zejména proto, že náš Cech se stal velice aktivním členem Svazu pro podporu vzdělávání v parketářském řemesle a podlahové technice v Evropě a účastní se rovněž mezinárodních dovednostních soutěží, vč. Mistrovství Evropy v pokládce parketových vzorů.

Další, neméně důležitou otázkou diskuse, byla otázka celoživotního vzdělávání, zvyšování odbornosti, jakosti a kvality práce a dalších otázek spojených s podnikáním. K tomuto bodu byl pan prezident informován, že Cech již začal tyto otázky napl?ovat, čehož důsledkem je nově vydaný Certifikát jakosti a kvality práce našich členů, Sborník doporučených cen podlahářských prací, pořádání Mistrovství České republiky juniorů i seniorů, propracovaný systém školení a odborných seminářů i úzká spolupráce s vydavatelstvími odborných časopisů a další aktivity.

Že tyto aktivity padly na úrodnou půdu dokazuje i fakt, že naše členská základna se neustále rozrůstá, Cech je dnes plně stabilizovaný, opírá se o svou již více než 10-ti letou tradici a zkušenosti svých členů, a má nezanedbatelnou podporou mnoha významných partnerů, výrobců či dovozců materiálů, mediálních a reklamních partnerů.

Cech parketářů a podlahové techniky České republiky si velice cení podpory Hospodářské komory České republiky, bude proto usilovat o navázaní užších kontaktů s jednotlivými Okresními hospodářskými komorami, rád by se zapojil do práce příslušných sekcí Hospodářské komory a podílel se na rozvoji další vzájemně výhodné spolupráce.

copyright © 2006 - Cech parketářů a podlahové techniky České Republiky | design © 2006 - dogfish.cz