Hlavní partneři.
Pro zobrazení potřebujete plug-in. Můžete si jej stáhnout zde:
Download Flash Player.

P
Člen Evropského svazu parketářů
a podlahové techniky - EUFA P+F
 hod.

Certifikát kvality práce


Vzhledem ke skutečnosti, že jedním z cílů a úkolů Cechu je snaha o neustálé zlepšování kvality práce našich členů a vytváření systému školení a vzdělávání zaměřených cíleně na jednotlivé obory podlahářského řemesla, byl k tomuto účelu vydán nový

Certifikát kvality a jakosti práce

jako dokument, potvrzující odbornou úrove? firmy a její snahu o další vzdělávání. Držitel tohoto certifikátu je nositelem kvality práce a pokračovatelem tradice zlatého českého řemesla.

Skutečnou kvalitu poznáte snadno

Pro potřeby členů našeho Cechu byly vyrobeny samolepky, určené k označení prodejny, firemního automobilu a k dalším příležitostem, jako např. výstavám, školením, různým prezentacím a specifickým akcím našich členů.

Tyto samolepky spolu s certifikátem kvality a jakosti práce, umocněné propracovaným systémem vzdělávání našich členů, by měly být dostatečnou zárukou kvalitně provedené práce a profesionálního přístupu.

Skutečnou kvalitu poznáte snadno

Sta?te se i Vy členem Cechu parketářů a podlahové techniky České republiky, sta?te se i Vy nositelem kvality práce a pokračovatelem tradice zlatého českého řemesla.

copyright © 2006 - Cech parketářů a podlahové techniky České Republiky | design © 2006 - dogfish.cz