Hlavní partneři.
Pro zobrazení potřebujete plug-in. Můžete si jej stáhnout zde:
Download Flash Player.

P
Člen Evropského svazu parketářů
a podlahové techniky - EUFA P+F
 hod.

Cech, vzdělání a řemeslo


Po vstupu naší republiky do svazku zemí EU stojí i před námi jeden z významných úkolů, a to vytváření systému celoživotního vzdělávání a jeho postupné zavádění do praxe. Tato otázka byla již v minulosti několikrát řešena, mnohdy nekoordinovaně a více subjekty, avšak bez zjevného výsledku. Zdá se, že právě nyní nastává šance, tento složitý proces dovést do zdárného konce.

Nový projekt celoživotního vzdělávání je financován ESF ( Evropským sociálním fondem ) a rozpočtem ČR, řídí ho Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR, jeho partnerem je Národní ústav odborného vzdělávání a Hospodářská komora ČR a výsledkem tohoto snažení je vytvoření tzv. Národní soustavy kvalifikací - NSK.

Že i praktické zkušenosti hrají v tomto procesu nezastupitelnou roli si odpovědní pracovníci těchto projektů zcela konkrétně uvědomují. Proto se i náš Cech, mimochodem v oblasti vzdělávání mimořádně aktivní, stal významným partnerem při vytváření tohoto procesu. Praktické zkušenosti našich členů z tuzemska i zahraničí jsou cennými informacemi i pro tyto významné instituce. Absolvovali jsme již několik pracovních schůzek na Ministerstvu školství ČR, se kterým spolupracujeme od roku 2005, na Národním ústavu odborného vzdělávání, kde vzájemná výměna zkušeností a splupráce probíhá již od roku 2004, a na dalších zainteresovaných institucích. Na základě kladných hodnocení jsme byli požádáni o zapojení se do projektu a následném zpracování určitých konceptů vzdělávání v našem oboru, tj. v odborném školství s výrazným přihlédnutím ke zvyklostem a zkušenostem odborného školství v rozvinutých zemích EU. V tomto ohledu se předpokládá i úzká spolupráce s vyšším managementem odborných škol a učilišť, tak aby bylo dosaženo maximální možné informovanosti.

Jsme rádi, že právě našemu Cechu se dostalo možnosti spolupodílet se na vytváření moderního vzdělávacího procesu v České republice, a že se opakovaně potvrzuje naše orientace na konkrétní práci s jasným a konkrétním výsledkem. A že snad již konečně pominula doba, být pouze pasivním a nedělným členem co možná největšího počtu orgánů a organizací, navíc bez pragmatického zvážení svých schopností a dovedností.

Věřme tomu, že tento vzdělávací proces nastartuje nové možnosti a umožní našemu školství rychlé zapojení do fungujícího a stále se rozvíjejícího celoevropského systému.

copyright © 2006 - Cech parketářů a podlahové techniky České Republiky | design © 2006 - dogfish.cz