Hlavní partneři.
Pro zobrazení potřebujete plug-in. Můžete si jej stáhnout zde:
Download Flash Player.

P
Člen Evropského svazu parketářů
a podlahové techniky - EUFA P+F
 hod.

Mistrovská zkouška = cesta ke zvýšení prestiže řemesel


V pondělí 9. 12. 2019 byl Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) odeslán do mezirezortního připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Cílem návrhu zákona je legislativní ukotvení institutu mistrovské zkoušky v ČR.

„Mistrovská zkouška by v ČR měla být nejen oceněním řemeslníka za práci prováděnou v nejvyšší kvalitě, ale měla by vést i k obnově nejen funkce, ale i prestiže mistrů řemesel. Absolventi po absolvování základního vzdělávání si budou moci po pětileté praxi v oboru ověřit své odborné dovednosti a znalosti. Mistrovská zkouška, složená před odbornou komisí, ověří jejich kvalifikační úroveň a umožní další profesní rozvoj. Úspěšným složením zkoušky získají novou vyšší kvalifikační úroveň, která je deklarována na úrovni 5 EQF,“ uvádí MPO v důvodové zprávě. To znamená, že mistrovská zkouška bude představovat vyšší kvalifikační úroveň, než jakou má maturita, která je na úrovni 4 EQF.

Návrh zákona předpokládá, že se zkoušky bude moci zúčastnit osoba, která získala střední vzdělání, nebo souhrn všech profesních kvalifikací stanovených pro úplnou profesní kvalifikaci v příslušném povolání a 5 let praxe v příslušném povolání v období posledních 10 let. Návrh tak rozšiřuje vstup do řemeslného podnikání i těm, kteří nejsou vyučeni v daném oboru, ale získali střední vzdělání, nicméně příslušnému řemeslu se profesně věnují a chtějí si nechat ověřit své schopnosti formou mistrovské zkoušky.

Uchazeč kromě komplexního návrhu a vytvoření mistrovského díla „rukama“ bude muset prokázat také schopnost naplánovat a řídit kompletní zakázku na klíč, teoretické znalosti v oboru a znalosti jak založit a vést firmu.

Dokladem potvrzujícím úspěšné vykonání mistrovské zkoušky a získání mistrovské kvalifikace bude mistrovský list.

Mistrovská zkouška bude mít i volitelnou část. Bude se jednat o zkoušku z příslušné profesní kvalifikace podle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, která je podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, jednou z podmínek získání odborné kvalifikace učitele odborného výcviku. Tím se v návaznosti na projednávanou vládní novelu zákona č. 563/2004 Sb. otevře zájemcům (osobám, které mají střední vzdělání v oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu) cesta vykonávat pozici učitele odborného výcviku na středních školách bez nutnosti pedagogického vzdělání.

Hospodářská komora ČR předpokládá, že ročně zorganizuje cca 2000 mistrovských zkoušek. Daňově uznatelné výdaje spojené se složením mistrovské zkoušky se předpokládají v průměrné výši 25 tisíc Kč. Cena se ale bude lišit podle oboru.

Mistrovské zkoušky u nás úspěšně fungovaly do roku 1949, kdy byly se změnou politického režimu zrušeny. Od 90. let bylo učiněno několik pokusů o jejich znovuzavedení. ČR v současné době v zavedení mistrovské zkoušky pokročila a v tuto chvíli je realizován projekt s názvem Mistrovská zkouška – systém z Operačního programu Zaměstnanost, do kterého je zapojena i Hospodářská a Agrární komora. Cílem projektu je příprava standardů, rámců zadání zkoušek, vzdělávacích programů, čili nastavení systému mistrovských zkoušek.

Z tisku zpracoval

Pavel Drápalík

Vicepresident cechu

copyright © 2006 - Cech parketářů a podlahové techniky České Republiky | design © 2006 - dogfish.cz