Hlavní partneři.
Pro zobrazení potřebujete plug-in. Můžete si jej stáhnout zde:
Download Flash Player.

P
Člen Evropského svazu parketářů
a podlahové techniky - EUFA P+F
 hod.

Valná hromada Cechu Parketářů České republiky, se konala dne 14. listopadu 2019 v Říčanech.


Úkolem Valné hromady cechu bylo informovat členskou základnu nejenom s činností za uplynulé cca roční období, ale především se jednalo o jejich seznámení se nutnými změnami a úpravami, kterými náš cech za uplynulé období prošel.

Úvodem schůze místopředseda cechu ing. Jiří Dvořák přivítal vzácného hosta Viceprezidenta Hospodářské komory ČR pana Romana Pommera, který ve svém příspěvku přítomné seznámil se stavem příprav na Mistrovské zkoušky, které budou vedeny pod patronátem Hospodářské komory ČR.

Po tomto úvodním příspěvku pak schůze dále pokračovala seznámením přítomných s uzávěrkou dosavadního hospodaření a s plánem činnosti na budoucí období. V průběhu dále došlo k volbě nového předsedy cechu jímž se stala paní Mariana Mahulíková z firmy Podlahy Mahulík. Valná hromada dále odsouhlasila úpravu cechovních Stanov a úpravu výše členských příspěvků.

Vedení cechu na další funkční období bude:

President cechu paní Mariana Mahulíková

Vicepresident cechu pan Pavel Drápalík

Vicepresident cechu pan Ing. Jiří Dvořák

Člen presidia pan Petr Kroulík

Člen presidia pan Ota Votoček

Pověřenec pro EUFA P+F pan Ing. Josef Černý

Novými členy Cechu Parketářů se stali:

Pan Ing. Josef Černý

Pan ing. Jaroslav Bárta z firmy BAFR

Čekatelé:

Pan Martin Panáček z firmy TEXESO PLUS s.r.o.

Pan Tomáš Vícha z firmy VÍCHA TO interiéry s.r.o.

Pan Petr Úlehla z firmy Parkety-servis

Přítomní byli rovněž informováni o úspěších našeho řemeslnického dorostu na soutěžích republikových, až po ty evropské. Účastníky Valné hromady pozdravil ředitel Akademie řemesel a SŠT Zelený pruh pan ing. Drahoslav Matonoha, který cechu poděkoval za dosavadní podporu a spolupráci a pomoc při organizaci soutěže SOLLERTIA.

V odpolední části schůze vystoupil se svou přednáškou pan ing. Karel Smejkal – místopředseda obce českých architektů. Jeho příspěvek sklidil zasloužený potlesk přítomných.

Co říci na závěr? Akce se zdařila. Potěšující pro nás je to, že zájem o práci v cechu začíná mít zájem mnoho mladých řemeslníků, kteří jsou na samém počátku své řemeslné cesty.

Řemeslu zdar

Pavel Drápalík

Vicepresident cechu

copyright © 2006 - Cech parketářů a podlahové techniky České Republiky | design © 2006 - dogfish.cz