Hlavní partneři.
Pro zobrazení potřebujete plug-in. Můžete si jej stáhnout zde:
Download Flash Player.

P
Člen Evropského svazu parketářů
a podlahové techniky - EUFA P+F
 hod.

Ocenění hospodářské komory


Na závěr roku

OCENĚNÍ HOSPODÿSKÉ KOMORY

Učedník - tovaryš – mistr řemesla

Na závěr roku jsme si nechali zprávu, která nás velmi potěšila a dodala tolik potřebný elán do naší další činnosti. Úsilí, které vynakládají naši cechmistři a vedení Akademie řemesel v Praze na Zeleném pruhu, přineslo další ovoce, ve formě ocenění, které získal absolvent učňovského oboru „Parketářské práce“, Filip Lipiansky.

Na základě jeho pracovních a studijních výsledků bylo Filipovi uděleno, Hospodářskou komorou hlavního města Prahy a Hlavním městem Prahou, osvědčení „ Dobrý list komory“, ve kterém tyto orgány prokazují, že Filip se díky své zručnosti a teoretickým znalostem, stává uznávaným tovaryšem řemesla v oboru Podlahářské práce. Zároveň s tímto osvědčením mu byl předán poukaz na věcný dar. V říjnu tohoto roku, Filip Lipianský obdržel rovněž i ocenění od presidenta Hospodářské komory ČR pana ing. Vladimíra Dlouhého.

Věcný dar v podobě soupravy akunářadí německé firmy DeWALT, byl Filipovi předán koncem roku, v sále Akademie řemesel na Zeleném Pruhu, ředitelem školy panem Ing. Drahoslavem Matonohou. Tomuto předání byli přítomni i zástupci vedení Cechu parketářů ČR, kteří přítomné seznámili s úspěchy Filipa na profesních soutěžích a vším tím co jim předcházelo v jeho přípravě. Na závěr Filip přítomné studenty v diskuzi seznámil, jak se mu daří v novém zaměstnání a odpověděl i na mnoho jiných dotazů.

Za vedení Cechu parketářů ČR, vyslovuji Filipovy poděkování za jeho výsledky i reprezentaci, a přeji mu do budoucna, mnoho úspěchů. Zároveň náš velký dík patří i mistru odborné výchovy panu Martinu Klainovi, který má největší zásluhu na tomto Filipově úspěchu.

FOTOGRAFIE:

1) Filip Lipianský v Obecním domě v Praze přebírá ocenění z rukou viceprezidenta Hospodářské komory ČR.

2) Osvědčení ,, Dobrý list komory"

3) ÿeditel Akademie řemesel pan ing. Drahoslav Matonoha a Filip Lipiansky na slavnostním předání.

4) Filip přebírá z rukou jednoho ze svých pokračovatelů dar v podobě sady akunářadí firmy DeWELT

5) Předseda Parketářů ukazuje přítomným obrázky z Mistrovství Evropy parketářů - juniorů v Bělorusku.

Dobrému řemeslu zdar

Pavel Drápalík (předseda cechu)

copyright © 2006 - Cech parketářů a podlahové techniky České Republiky | design © 2006 - dogfish.cz