Hlavní partneři.
Pro zobrazení potřebujete plug-in. Můžete si jej stáhnout zde:
Download Flash Player.

P
Člen Evropského svazu parketářů
a podlahové techniky - EUFA P+F
 hod.

Valná hromada Cechu Parketářů ČR


Valná hromada Cechu Parketářů České republiky, se konala dne

8.června 2018 v Újezdě nad Lesy.

Úkolem Valné hromady cechu bylo informovat členskou základnu nejenom s činností za uplynulé cca půlroční období, ale především se jednalo o jejich seznámení se změnami, kterými náš cech za uplynulé období prošel.

Úvodem předseda cechu Pavel Drápalík přítomné seznámil s příčinami, které vedly vedení cechu k rozhodnutím, které bylo nutno provést. Důvodem nutných změn bylo především nařízení nového Občanského zákoníku, o úpravách v systému občanských sdružení a spolků. Vedení cechu se proto rozhodlo provést změnu razantnějším způsobem, který nespočíval pouze v úpravě cechovního názvu, ale i k celkovému návratu a pojetí činnosti cechu z dob jeho vzniku před tedy před cca 20. lety. Pro úplnost tedy - Cech Parketářů české republiky, z.s. byl založen 1. listopadu 2017 v Praze, dohodou zakládajících členů, a dle Stanov, je přímím pokračovatelem i nositelem cílů a idejí prvního cechu Parketářů ČR, který jeho členové založili v květnu 1997. U městského soudu v Praze byl, tento cech, zaregistrován dne 22.11.2018. Po dobu cca pěti měsíců tak fungovaly dva cechy (nový Cech Parketářů české republiky, z.s. a starý Cech Parketářů a podlahové techniky ČR,o.s.). Tuto dobu využilo vedení cechu k provedení mnoha změn a potřebných úprav. V březnu 2018 byl oficiálně úředně zrušen původní starý cech.

Tento cech je sice mladý, avšak s bohatými zkušenostmi. Ocitli jsme se tak pod pomyslnými ,,třemi erby“, což jeho členy zavazuje pokračovat, a v činnosti vycházet především z toho, co bylo v minulosti dobré a funkční. Naopak se oprostit od naoko líbivých aktivit, které se později ukázaly k ničemu nevedoucí slepou cestou. Hlavním motivem pro činnost tohoto nově vzniklého cechu je především přání, pozvednout řemesla na úrove?, kterou si zasluhují. Sílu cechovních sdružení vidíme především v dodržování pravidel či zásad a vzájemné podpoře a spolupráci jeho členů.

Na závěr úvodu schůze předseda cech poděkoval všem členům, kteří se aktivně podíleli na činnosti a dovedli cech k mnoha úspěchům. „Naše cechovní cesta nebyla vždy sypána květy, setkali jsme se na ní i s nástrahami a závistí některých jednotlivců, upřednost?ujícími své osobní zájmy nad potřebami celku. A budoucnost, ta záleží jen a jen na nás a naší chuti něco dokázat. Klasik by asi řekl „ Viribus unitis“, to není jen nápis na znaku CK mocnářství, ale to je to co nyní potřebujeme nejvíce „ Společnými silami“ a hlavně vpřed“.

Schůze pak dále pokračovala seznámením přítomných s uzávěrkou dosavadního hospodaření a s plánem činnosti na budoucí období. Přítomní byli rovněž informováni o úspěších našeho řemeslnického dorostu na soutěžích republikových, až po ty evropské. Účastníky Valné hromady pozdravil ředitel Akademie řemesel a SŠT Zelený pruh pan ing. Drahoslav Matonoha, který cechu poděkoval za dosavadní podporu a spolupráci.

Velmi zajímavým dopl?kem jednání, byla ukázka činnosti termokamery, pro potřeby podlahářů. Pan Ivan Dobiáš (dlouholetý člen cechu) přítomné seznámil s praktickými poznatky z činnosti s toto praktickou pomůckou.

Jak je dobrým zvykem, když už je mnohé řečeno, diplomy a čestná uznání jsou rozdána, nastává chvíle pro dobrou krmi. Představenstvo cechu pro přítomné připravilo nejenom avízovanou vepřovou kýtu, ale nastal čas i pro něco ,,zdravého“ v podobě vegetariánského pohoštění, což bylo pro mnohé účastníky velkým a příjemným překvapením. Při diskusi, která se u mnohých protáhla až do večerních hodin, pak nastal čas i pro vynikající gulášek s jarní cibulkou, to vše zavlažené doušky piva Svijanského.

Co říci na závěr? Akce se zdařila. Potěšující pro nás je to, že zájem o práci v cechu začíná mít mnoho mladých řemeslníků, kteří jsou na samém počátku své řemeslné cesty.

?emeslu zdar

Pavel Drápalík

Předseda cechu

copyright © 2006 - Cech parketářů a podlahové techniky České Republiky | design © 2006 - dogfish.cz