Hlavní partneři.
Pro zobrazení potřebujete plug-in. Můžete si jej stáhnout zde:
Download Flash Player.

P
Člen Evropského svazu parketářů
a podlahové techniky - EUFA P+F
 hod.

Podlaha Cup 2018


Mistrovství ČR v podlahářských dovednostech žáků středních škol

Ve dnech 17.-18.května 2018 se na SOŠ na Jarově v Praze konal již XIV.ročník dovednostní soutěže mladých parketářů v podlahářských pracích. V letošním ročníku pořadatelé přistoupili k provedení několika změn v zadání. Především se už nejednalo o soutěž dvojic, jak tomu bylo vždy dříve, ale každý účastník bojoval sám za sebe, svou školu a cech.

Další změnou oproti minulým ročníkům bylo i prodloužení z jednoho na dva dny. Soutěžící totiž neprováděli pouze pokládku dřevěného vzoru dle zadání, ale soutěž byla rozšířena i o zhotovení vzoru z PVC.

Další novinkou bylo i omezení možnosti přihlášení různého počtu účastníků a to na :

Škola - člen cechu podlahářů …………… 2 soutěžící

Škola - pořadatelská ……………………… 3 soutěžící

Škola – nečlen cechu podlahářů ………. 1 soutěžící

Náš cech Parketářů reprezentoval student Akademie řemesel – Zelený pruh v Praze, Filip Lipiansky, který se v pomyslné „jámě lvové“ zhostil svého úkolu -uspět, více než dobře.

Filip skončil o jeden bod na druhém místě. Dle slov předsedy cechu podlahářů pana Josefa Voborníka, byla jeho práce nejlépe provedená a rychlá. Na Filipovi bylo evidentně vidět, že trénuje. Ten jeden bod ztratil za pochybení v písemném testu, který předcházel vlastní dovednostní soutěži.

Filipovi k druhému místu gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší práce. Nesmíme však zapomenout na jeho mistra odborného výcviku pana Martina Klaina, který na Filipově řemeslném umu má největší podíl.

Pavel Drápalík

Předseda cechu

Cílem mistrovství je snaha oživit výuku podlahářského oboru, ověřit teoretické znalosti, řemeslnou dovednost a zručnost žáků a zprostředkovat setkání pedagogů s odborníky z praxe.

copyright © 2006 - Cech parketářů a podlahové techniky České Republiky | design © 2006 - dogfish.cz