Hlavní partneři.
Pro zobrazení potřebujete plug-in. Můžete si jej stáhnout zde:
Download Flash Player.

P
Člen Evropského svazu parketářů
a podlahové techniky - EUFA P+F
 hod.

Založení Cechu Parketářů


Vznik Cechu Parketářů české republiky, z.s.

Dne 1.listopadu 2017 byl, na doporučení právních zástupců, založen Cech Parketářů české republiky. Cech vznikl dohodou zakládajících členů Cechu, jako reakce na požadavek a nařízení nového Občanského zákoníku, o potřebných úpravách v systému občanských sdružení a spolků.

K tomuto kroku se členové vedení cechu rozhodli po zralé úvaze, na základě vzniklého požadavku, ale především s vědomím, potřeby provést změny razantnějším způsobem, který nespočíval pouze v úpravě cechovního názvu, ale i k celkovému návratu a pojetí činnosti cechu z dob jeho vzniku před cca 20.lety.

Po dobu potřebnou k provedení nutných úprav a změn budou tak fungovat dva parketářské cechy. Jedná se však o stav nezbytně nutný než bude dokončena potřebná reorganizace.

Dle Stanov Cechu Parketářů, z.s. je tento cech přímím pokračovatelem a nositelem cílů a idejí prvního cechu Parketářů ČR, který jeho členové založili v květnu 1997.

U městského soudu v Praze byl, tento cech, zaregistrován v spolkovém rejstříku, dne 22.11.2017 pod spisovou značkou L, vložka 69477. Cech je právnickou osobou a je reprezentantem své členské základny.

copyright © 2006 - Cech parketářů a podlahové techniky České Republiky | design © 2006 - dogfish.cz