Hlavní partneři.
Pro zobrazení potřebujete plug-in. Můžete si jej stáhnout zde:
Download Flash Player.

P
Člen Evropského svazu parketářů
a podlahové techniky - EUFA P+F
 hod.

Blahopřání k novému představenstvu


Otevřený dopis předsedovi Cechu Podlahářů

Pan

Josef Voborník

Předseda Cechu Podlahářů ČR

Uč?ovská 100/1

190 00 Praha - Hrdlořezy

Vážený pane Voborníku.

Dovoluji si Vám touto cestou pogratulovat ke zvolení do funkce předsedy Cechu Podlahářů ČR.

Jménem svým i celého výboru našeho cechu, Vám i celému nově zvolenému představenstvu Vašeho cechu přejeme mnoho úspěchů, trpělivosti a sil ve vaší činnosti.

Z rozhovoru, který jste u příležitosti Vašeho zvolení do funkce předsedy cechu poskytl redakci časopisu DOMO, je patrno, že plánujete celou řadu změn nebo spíše úprav v činnosti Vašeho cechu. Jinými slovy řečeno, to co by bylo před nějakým časem zcela nemožné, nyní začíná býti aktuální.

V minulosti jsem již několikrát řekl, že je veliká škoda, že kvůli několika jedincům se zcela zhroutila možnost spolupráce našich cechů. Opětovně je zapotřebí zdůraznit, že Cech parketářů a podlahové techniky ČR se v žádném případě nesnaží a snažit se ani nehodlá o jakékoliv zasahování do činnosti či konfrontaci s jinými podobnými cechy. Svou úlohu vidíme především v aktivní spolupráci na úseku vzdělávání, propagace řemeslného umu a kvality práce.

Před oběma našimi cechy je velmi náročné období, v kterém je zapotřebí řešit a hlavně úspěšně dořešit celou řadu úkolů ( otázka podoby, kvality a významu Mistrovských zkoušek, otázka kvality výuky řemeslného dorostu, ale bohužel i mnohých našich současných kolegů, otázka tvorby cen prací, standartu kvality prací, norem a jn……. ). Doufám, že nakonec zvítězí zdravý rozum a nám se vzájemným úsilím podaří postupnými kroky nalézt cestu k spolupráci.

,, DISCORDIA RES MAXIMA DILABUNTUR ´´, jak by řekl klasik, jinak po našem, ,, Největší věci se rozpadají nejednotností ´´. Mějme proto, prosím, toto staré přísloví v patrnosti.

Pane předsedo, děkuji za Váš čas

S pozdravem

?emeslu zdar

Pavel Drápalík

Předseda cechu

V Chrudimi dne 12.5.2017

copyright © 2006 - Cech parketářů a podlahové techniky České Republiky | design © 2006 - dogfish.cz