Hlavní partneři.
Pro zobrazení potřebujete plug-in. Můžete si jej stáhnout zde:
Download Flash Player.

P
Člen Evropského svazu parketářů
a podlahové techniky - EUFA P+F
 hod.

Valná hromada Cechu Parketářů a podlahové techniky ČR konané ve Svijanech dne 6. 4. 2017


Setkání členů cechu bývá vždy významné. Čas letí neskutečně rychle a najednou si uvědomíme, že jsme se s některými kolegy viděli naposledy před rokem. Doba je dnes hektická, šíleně uspěchaná a na přátelská posezení není ani čas. Je to smutné zjištění. A teprve při společném setkání si člověk uvědomí, že nejen prací živ je člověk. Kde jsou ty doby, kdy valné hromady trvaly dva dny (někdy i více) provázené soutěžemi, hudbou a tancem.

Jednání členů v příjemném prostředí pivovaru SVIJANY bylo proto určitým návratem k původním záměrům. Ty se i za dvacet let života cechu téměř nezměnily a jsou aktuální doposud.

1. Propagace dobrého řemesla: internet, časopisy, výstavy a veletrhy, soutěže.

2. ?ešení problematiky zakázek: vzorových smluv, předávacích protokolů, montážních deníků.

3. Kooperace a spolupráce mezi členy cechu: odborné poradenství.

4. Zvýšení odborných znalostí a dovedností: odborné vzdělávací kurzy, podíl na výchově mladých řemeslníků – školství.

5. Spolupráce s „Evropou“ – EUFA P + F. Zavedení evropských technických standardů do praxe, účast na mezinárodních soutěžích.

Ve stručnosti lze poslední dva roky hodnotit jako roky intenzivní podpory uč?ovského školství. Situaci, kdy se mladých řemeslníků silně nedostává a do našich firem tak téměř nikdo mladý nepřichází, jsme toto začali řešit sami a to:

Motivací žáků – uč?ů a vedení škol k účasti na mezinárodních soutěžích, zvláště na MEP (Mistrovství Evropy parketářů) juniorů. K tomu jsme nejprve museli podpořit vzdělávací systém o naši účast při vzdělávání. Naše fyzické ukázky a osobní zapojení studentů, kteří mají zájem, nám umožnily zajištění účastníků na MEP v Itálii 2016 a na letošním Mistrovství parketářů v Polsku. Obě akce prokázaly schopnost mladých pod odborným vedením obstát i v zahraniční konkurenci. Je však nezbytné, aby tyto naše činnosti a snahy našly podporu u zřizovatelů škol a zvláště na MŠMT. Jedině ve vzájemné spolupráci lze zajistit přípravu mladých na praktický vstup do práce. Je třeba již při studiu dostat studenty do praxe. K tomu může velice přispět projednávaný systém duálního vzdělávání.

V této souvislosti je nutno poděkovat i výrobcům, kteří se též do podpory vzdělávání významně zapojili. V mladých řemeslnících tak budou mít v budoucnu i své zákazníky.

Další významnou oblastí je odbornost samotných firem a řemeslníků. Ta má být ověřována tzv. „Mistrovskou zkouškou“.

Oddělit tovaryše od mistra. Není možné za rozdílnou kvalitu platit stejně. To je stálý problém konfrontace u zákazníků. Jste drazí, zazní často při projednávání nabídek. Na internetu jsou nižší nabídky. Kde je však garance kvality? Ta je právě u členů cechu. My do svých řad meloucháře nevezmeme, protože máme roční zkušební lhůtu na přijetí nového člena. Pokud čekatel neprokáže svoji dovednost a zvláště serióznost, není přijat. Tato zásada je podmínkou pro zachování kvality.

K podpoře mladých řemeslníků jsme letos zavedli titul „TOVARYŠ“. Je určen mladým řemeslníkům, kteří prošli úspěšně naší „vzdělávací podporou“ a úspěšně řemeslo začali zvládat. A po absolvování praxe se tak v budoucnu mohou stát mistry!

Je velká škoda, že „Mistrovské zkoušky“, které úspěšně organizovala Hospodářská komora ČR již před 17 lety po dvou letech z popudu kohosi….byly ukončeny. Z této doby – v r. 2002 má náš cech dva mistry. Konkrétně stávajícího předsedu a místopředsedu cechu. Nám však nejde o certifikát, ale o skutečné fachmany – mistry oboru. Těch je v našich cechovních řadách většina. A to je ta zmi?ovaná garance kvality pro zákazníky.

O činnosti cechu se nejen oni, ale i další zájemci mohou seznámit na našich webovských stránkách, www: cechparketaru.cz

Vítáme všechny zájemce.

Ing. Jiří Dvořák

místopředseda cechu pro jakost a kvalitu

copyright © 2006 - Cech parketářů a podlahové techniky České Republiky | design © 2006 - dogfish.cz