Hlavní partneři.
Pro zobrazení potřebujete plug-in. Můžete si jej stáhnout zde:
Download Flash Player.

P
Člen Evropského svazu parketářů
a podlahové techniky - EUFA P+F
 hod.

Mistrovství Polska v pokládce parket opět s naší účastí.


Úplné znění článku, které se z důvodu místa nevešlo do tisku

Stalo se dobrou tradicí, že u příležitosti konání Stavebního veletrhu BUDMA v Polské Poznani, se každoročně koná i přehlídka umu mladých parketářů. Nebylo tomu jinak ani letos, kdy toto klání mladých řemeslníků bylo i s mezinárodní účastí. Tato soutěž obvykle patří na veletrhu mezi divácky nejatraktivnější a vždy je bedlivě sledována nejenom odborníky v oboru, ale i laickou veřejností.

Pořadatelé (Cech parketářů Polska) v letošním roce, pojali toto klání jako soutěž jednotlivců, dle tradičních zadání Evropského svazu EUFA. Návštěvníci mistrovství tak měli možnost vidět práce parketářů, jejichž úkolem bylo v přesně stanoveném čase zhotovit, dle přesně zadaného návrhu, parketový dílec, a to již od samého rozměření a nařezání, až po zhotovení povrchové úpravy. V letošním roce se jednalo o složitý tvar parkety, který um mladých parketářů dokonale prověřil a mnohé z nich i velmi potrápil. Cílem pořadatelů bylo prověřit nejenom jejich řemeslnou zručnost, ale tentokrát byli účastníci prověřeni i přesném výpočtu rozměrů jednotlivých dílců. Z přiložených obrázků je zcela patrno, o co se z řemeslného hlediska jedná. Na toto dílo měli účastníci v prvním dnu klání 7 hodin, v němž museli plochu přesně rozměřit, nařezat jednotlivé prvky parkety a provést nalepení na podkladovou desku. Názor některých starších kolegů, že vlastně o nic nejde, musím vyvrátit. Nejedná se totiž o pouhé rozměření a krácení dílců pod úhlem 45° nebo 90°, ale aby vše přesně zapadlo do sebe, je zapotřebí tu lehké podříznutí, tu zase postupné dopasování. A proč to vše? Dílo se totiž při soutěži netmelí a tudíž je zapotřebí pracovat s velkou přesností. Druhý den soutěže pak již probíhají výbrusy plochy a olejování.

Letošní ročník byl opět mezinárodní a soutěže se zúčastnili mladí řemeslníci z Běloruska, Ukrajiny, České republiky a sedm z Polska. Úrove? prací byla jako obvykle velmi vysoká a obstát v této přehlídce řemeslného umu rozhodně opět nebylo jednoduché.

Velkou zajímavostí letošního klání, bylo rozhodnutí pořadatelů, zařadit mezi mladé soutěžící i jednoho parketáře čtyřicátníka, který tak celou soutěž zatraktivnil. Bylo zajímavé posoudit jakým způsobem si v pokládce vedou mladí junioři, a jakým způsobem si vede jejich starší kolega z praxe. Jistě se opět ptáte proč to? Vždyť výsledek by byl předem jasný. Záměr pořadatelů je zcela jiný. Starší kolega je samozřejmě jejich vzorem nejenom v rychlosti a přesnosti provedení, ale ukazuje jim i možnosti do budoucna, protože on tuto soutěž bere jako přípravu na své mistrovské zkoušky. V Polsku totiž tento nejvyšší řemeslnický titul vzali velmi vážně a budoucí mistři tak musejí i něco praktického na veřejnosti ukázat. Kvalitní řemeslné provedení je totiž nutností a k titulu mistra řemesla rozhodně patří. Tento budoucí mistr bude po absolvování mistrovské školy na závěrečnou zkoušku rozhodně dobře připraven.

A co náš zástupce? Dílo úspěšně zvládl a rovněž povrchové úpravy dopadly na jedničku. Tentokrát zástupci Cechu parketářů sáhli pro soutěžícího do příbuzného oboru truhlářského a rozhodně to nebylo špatné rozhodnutí. Soutěžícím byl vybrán uče? třetího ročníku Honza Rázek z SOU nábytkářského z Liberce – Kateřinky. Jak jsme později zjistili, byl náš závodník tím nejmladším v startovním poli, ale s tím co na soutěži předvedl, mohl dobře konkurovat všem ostatním a za to mu patří náš dík. Honzík sice opět nevyhrál, jak si mnozí mysleli, nakonec byl šestý, ale je třeba si uvědomit, že v této soutěži se jedná o pomyslnou ligu na Evropské úrovni, které se zúčast?uje řemeslnická juniorská elita s pravidelnými tréninky.

Budou-li naši mladí nástupci vedeni tímto směrem, nemusíme se bát zítřků. Budeme-li se však plácat po rameni jak nám to jde, když naši mladíci excelují v kvalitně zpropagované ,,pralesní lize´´, pak nás světlé zítřky rozhodně nečekají a Evropa se nám opět rychle vzdálí.

Pavel Drápalík

Předseda Cechu parketářů a podlahové techniky ČR

copyright © 2006 - Cech parketářů a podlahové techniky České Republiky | design © 2006 - dogfish.cz