Hlavní partneři.
Pro zobrazení potřebujete plug-in. Můžete si jej stáhnout zde:
Download Flash Player.

P
Člen Evropského svazu parketářů
a podlahové techniky - EUFA P+F
 hod.

Mistrovské zkoušky: U nás stále s velkým otazníkem, ale v Polsku již realita


O mistrovských zkouškách a reformě vzdělávání byly sepsány již stohy papíru a vedeny i sáhodlouhé debaty, ale výsledek v podobě fungujícího systému, je u nás stále v nedohlednu. Rozebrat příčiny tohoto neuspokojivého stavu v jednom článku nelze a ani to není naším dnešním cílem – snad někdy jindy. Jasné však je, že tam, kde opustily plané teoretické debaty a inspirovaly se praxí to funguje. Pro ten nejčerstvější příklad nemusíme chodit zase až tak daleko.

Ve dnech 12. – 15.září 2016 se v Polské Poznani, v průběhu Veletrhu Dřeva a výroby nábytku, konaly historicky první Mistrovské zkoušky v oboru podlahář – parketář. Závěrečná část těchto zkoušek – praktická, se konala před veřejností, která tak měla možnost vidět řemeslný um uchazečů o tento titul.

Na pozvání Polského cechu parketářů se této zkoušky, v roly pozorovatelů, zúčastnily i zástupci cechu parketářů a podlahové techniky z ČR pánové ing. Jiří Dvořák a Pavel Drápalík, kteří tak měly možnost srovnání pohledů na tuto problematiku u našich polských sousedů a u nás.

Dle slov ing. Dvořáka, který se problematikou vzdělávání a Mistrovských zkoušek zabývá dlouhodobě, je veliká škoda, že v minulosti byl opuštěn již v celku dobře zpracovaný systém vzdělávání řemeslníků, na jehož vrcholu byly i Mistrovské zkoušky. Dosáhnout této mety tehdy využilo jen málo jednotlivců. Například v našem oboru podlahářském to byly pouze dva a v jiných řemeslných oborech to bylo podobné. Poté byla dána jednoznačně přednost vysokým školám a výzkumu. Pozornost uč?ovským školám a vzdělávání řemeslníkům byla odsunuta kamsi na vedlejší kolej a výsledky tohoto pohledu ministerstev dnes vidíme v praxi. Jinými slovy nám dnes chybí minimálně jedna generace kvalitních řemeslníků a naopak máme dosti plné pracovní úřady uchazečů s vysokoškolským vzděláním.

U našich sousedů v Polsku si tento problém včas uvědomili, nedali šanci dlouhodobému handrkování (kdo, co a jak) a konali. Systém je zde vcelku jednoduchý a je možno říci, že vychází z tradic. Zachován zůstal systém učedník → tovaryš → mistr. Každý z těchto stup?ů je zakončen řádně provedenou zkouškou před odbornou zkušební komisí a oprav?uje absolventa k provádění řemesla na příslušné úrovni. Například úspěšný absolvent Mistrovských zkoušek tak dosáhl nejvyššího možného vzdělání řemeslného, může samostatně vést odbornou firmu se zaměstnanci, vyučovat nebo se ucházet o státní zakázky atd…… Je toho samozřejmě více, ale o tom až někdy jindy.

Ale nyní se vraťme k vlastním zkouškám mistrovským. Uchazeč musí spl?ovat určená kritéria ( držitel tovaryšské zkoušky, bezúhonnost, praxe v oboru, absolvent mistrovské školy, atd….). Jsou-li splněna všechna tato kritéria, požádá absolvent o provedení vlastní zkoušky, která se skládá ze dvou částí – teoretické a praktické. Například teoretická část se skládá z několika předmětů ( technologie a materiály, ekonomika, základy pedagogiky a řízení a jn. ) a z každého z nich se zkouška provádí samostatně. Je zcela evidentní, že jedině takovýmto způsobem je možno zajistit kvalitu řemeslných firem a jednotlivců. Je však nutno dodat, že Mistrovské zkoušky, jsou-li úspěšně složeny se udělují jednotlivci a nikoliv firmám. Mistrovské zkoušky úspěšný absolvent skládá jednou a mají stálou platnost, tak jako například vysokoškolské tituly.

Vlastní zkoušky jsou v Polsku organizovány obdobou naší HK – Wielkopolska izba Rzemieslnicza a vlastní jednotlivé zkoušky jsou vykonávány před nezávislými zkušebními komisaři (znalci a praktiky v oboru), nikoliv úředníky. Cechy v tomto případě provádějí přípravu uchazečů a kontrolu kvality zkoušek.

Možná, že se to mnohým bude zdát přísné, ale rozhodně je to účinný způsob, jak odlišit kvalitní řemeslné dílo od toho co jako řemeslníci nechceme.

?emeslu zdar

Pavel Drápalík

Předseda Cechu parketářů a podlahové techniky ČR

copyright © 2006 - Cech parketářů a podlahové techniky České Republiky | design © 2006 - dogfish.cz